En mørk dag for skolen

– KS vant fram, skolen tapte. Dette er en mørk dag, ikke bare for lærerne, men for alle som er opptatt av at Norge skal ha en god skole.

Utdanningsforbundets leder og «streikegeneral», Steffen Handal, er oppgitt. I kveld ble det klart at regjeringen stopper lærerstreiken gjennom tvungen lønnsnemnd.

Dermed må alle våre streikende medlemmer tilbake på jobb igjen allerede i morgen tidlig. Men regjeringen bygger ikke tillit med tvang, påpeker han.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

– KS har hele tiden styrt mot tvungen lønnsnemd, og regjeringen lot KS vinne fram med sin strategi. Men tvungen lønnsnemnd løser hverken lærermangelen, den sviktende rekrutteringen til lærerutdanningene eller et stort frafall fra yrket. Tvert imot; den holdningen KS har vist under streiken vil gjøre lærerne til lønnstapere også i årene fremover. Det bør ingen som er opptatt av en god fellesskole i Norge akseptere, sier Handal.

Læreropprør som ikke stopper med streiken

Han fortsetter:

– Streiken er stoppet, men konflikten vil bare øke. Det er et stort ansvar KS og regjeringen har påtatt seg ved å avslutte streiken på denne måten; reaksjonene fra lærerne kommer til å bli sterke. For dette har vært et læreropprør. Et grasrotopprør, som ikke stopper selv om regjeringen nå tvinger de streikende tilbake til jobb. Lærere aksepterer ikke enda flere år som lønnstapere. De aksepterer ikke at den lange, solide utdanningen deres snakkes ned og bagatelliseres. Lønnspolitikk er utdanningspolitikk, og skolen er et politisk ansvar. Nå må politikerne ta ansvar for prioriteringene til KS.

Stor takk til de streikende

Utdanningsforbundets leder sender en stor takk til de etter hvert over 8000 medlemmene som har stått i streiken og tatt kampen på vegne av medlemmene.

– Dere har stått klippestøtt i denne konflikten, vært strålende ambassadører for organisasjonen og lærerprofesjonen – og er en viktig grunn til at streiken vår har fått så stor støtte i befolkningen disse månedene. Jeg vet det er tøft å bli tvunget tilbake på jobb igjen. Men denne streiken har ikke vært forgjeves, fastslår han.

Skuffende av regjeringen

Steffen Handal reagerer på regjeringens innsats i denne langvarige konflikten: I over tre måneder har den kunnet bidra til et lønnsoppgjør som støtter opp under de ambisiøse målene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har for skolen.

– Likevel ble tvungen lønnsnemnd det eneste virkemiddelet regjeringen tok i bruk. Det er skuffende og vil nok tvinge fram en debatt om maktbalansen i norsk arbeidsliv, påpeker han.

Skolen i et ansvarsvakum

Ifølge Handal har gapet mellom politiske ambisjoner og realiteter i utdanningspolitikken neppe vært større enn nå.

– Alle ønsker god og likeverdig opplæring til alle barn. Et absolutt minstekrav til fellesskolen er at alle elever har utdannede lærere. Det har på ingen måte regjeringens og KS-styrets håndtering av konflikten bidratt til, beklager han.

Og konkluderer:

– KS og regjeringen har i kveld sendt en beskjed til norske elever og foreldre: Dere må akseptere å få undervisning fra personer uten lærerutdanning. Dere må godta at det ofte ikke er fagpersoner som planlegger og gjennomfører undervisningen. Dere må også akseptere at viktige karakterer og tilbakemeldinger gis av personer som ikke har lært hvordan dette skal gjøres.

– Streiken – og avslutningen av den – viser helt tydelig at norsk skole befinner seg i et ansvarsvakuum. Det er rett og slett ingen som tar ansvar for at elevene får undervisning fra kompetente, utdannede lærere.