Meklingen førte ikke fram: – Avstanden er for stor

Dermed fortsetter lærerstreiken.

Søndag ble det klart at lærerstreiken fortsetter. Meklingen ble avsluttet søndag ettermiddag uten at mekler klarte å legge frem en skisse.

– Avstanden mellom partene var for stor, sier Steffen Handal.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Utdanningsforbundets leder er oppgitt.

– Vi har presentert ulike ideer som kunne løst streiken. Likevel opplever vi at KS verken har mandat eller vilje til å komme oss i møte.

– De færreste lærere har valgt skolen på grunn av lønna, men flere kan komme til å forlate den på grunn av lønna. De finner seg ikke i å bli gjort til lønnstapere lenger.

Uten å kunne gå inn i innholdet, siden meklingen er taushetsbelagt, i de ulike ideene som har blitt drøftet hos Riksmekleren, forteller han at essensen i det som kommer fra KS er det samme:

Lærerne ville fortsatt ha forblitt lønnstapere.

– Vi vet hva våre medlemmer mener. Vi kan ikke si ja til et forslag som vil gjøre lærerne til lønnstapere i 2022, og som legger opp til det også i 2023, konstaterer Handal.

Hovedproblemet er det som ikke skjer i meklingen

Seks år på rad har lærerne kommet dårlig ut av lønnsoppgjørene. Utdanningsforbundets leder sier at slik kan det ikke fortsette.

– De som ikke vil la lærerne henge med i lønnsutviklingen ser ut til å vinne frem. Hovedproblemet er ikke det som skjer inne hos riksmekleren, men det som ikke skjer der.

– KS mangler mandat for å gjøre det som skal til for å løse konflikten. Det er politikerne i hovedstyret som har skapt dette problemet.

Siden KS tok over forhandlingsansvaret for lærerne i 2004 har lærerne hatt dårligere lønnsutvikling enn andre kommunalt ansatte. Handal er sterkt bekymret for konsekvensene av motpartens strategi.

– Lærerne nekter å akseptere at politikerne på den ene siden snakker seg varme om høye ambisjoner for skolen, om hvor betydningsfulle lærerne er og hvor viktig utdanning er, mens de samtidig lar politikerne i KS gjøre dem til lønnstapere år etter år.

– Kjemper videre

Dermed vil lærestreiken fortsette. Om lag 100 nye lærere går ut i streik på tirsdag, og ytterligere 300 nye på onsdag.

– Det er dramatisk at så mange elever nå mangler læreren sin, og det er noe vi beklager sterkt. Vi vet bedre enn de fleste hvor viktig skolen og lærerne er for elevene.

– Men: Vi som organiserer lærerne må kjempe videre. Vi elsker yrket vårt, vi gjør alt vi kan for at elevene skal trives og lykkes og vi vet at da må rammene for å gjøre jobben være gode. 

Dersom regjeringen nå bruker tvungen lønnsnemnd vil det bidra til å eskalere konflikten.

– Riksmekler Mats Ruland sa tidligere denne uka at det ikke er gunstig for noen av partene om konflikten løses med tvang. Det er ikke bra for samarbeidet, og du forskyver problemet til neste oppgjør. Det synes jeg er kloke ord som jeg håper at KS og politikerne har notert seg, sier Handal.