Se valg-spesial: Handal møter Støre

Her kan du se Steffen Handal og Aps Jonas Gahr Støre i samtale om skole, barnehage og utdanningsfeltet. Starter onsdag klokka 20.30.

Se samtalen direktesendt her:

Valgspesial: Handal møter Støre

Du kan også se samtalen i opptak i etterkant.

Lurer du på partienes politikk for skole, barnehage og utdanningsfeltet?

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal møter flere partiledere nå fram mot valget. I morgen, onsdag 25. august fra klokka 20.30, er det Ap-leder Jonas Gahr Støre som skal i ilden.

For Utdanningsforbundet er særlig to saker viktige nå før valget:

 • Flere lærere i barnehagen: Hvordan mener Ap dette skal løses?
 • Elevenes rett til lærere med lærerutdanning i skolen: Hvordan vil Ap løse dette?

Steffen Handal har allerede møtt SV-leder Audun Lysbakken i en direktesendt samtale. Den samtalen kan du se i opptak her

Les mer om Utdanningsforbundets viktigste valgsaker på denne nettsiden. Under har vi sakset ut informasjon om Arbeiderpartiet fra den siden.

Dette mener Arbeiderpartiet om Lærerutdannede lærere i skolen(utdrag fra partiets program):

Lærermangelen i skolen er økende. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort, og vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere.

Arbeiderpartiet vil:

 • Sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere og beholde minstenormen for lærertetthet.
 • Beholde kompetansekravene, men fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014.
 • Øke andelen kvalifiserte lærere og investere i økt kompetanse ved å:

     - gjennomføre et kompetanseløft for de som underviser i skolen og mangler formalkompetanse.

     - øke andelen lærere som får økt kompetanse på klasseledelse, pedagogisk bruk av digitale læremidler og spesialpedagogikk.

     - flytte ansvaret for at lærerne får kompetanseheving, fra arbeidstaker til arbeidsgiver og gjøre det obligatorisk for kommunene å lage en plan for videreutdanning.

     - etablere hospiteringsordninger i skolen for lærere, skoleledere og de som utdanner lærere. Hospitering i relevant arbeidsliv bør bli en norm for lærere og rådgivere på yrkesfag.

 • Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen.
 • Prøve ut flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene, for eksempel intervjuer.
 • Styrke kvaliteten i lærerutdanningene og øke studieintensiteten ved å heve pedagogikkandelen, øke antall praksisdager og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid.
 • Beholde den femårige grunnskolelærerutdanningen på masternivå.
 • Igangsette en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn.
 • Øke andelen kvalifiserte lærere innen de praktiske og estetiske fagene.

 

Dette mener Arbeiderpartiet om flere barnehagelærere. (utdrag fra partiets program):

Vi vil at barna skal møte flere kompetente og kvalifiserte voksne. Tidlig innsats begynner i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn. (…) vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling.

Arbeiderpartiet vil:

 • Jobbe for at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere.
 • Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom krav til tilstedeværende leder, vikarbruk, mulighet for kompetanseutvikling for de ansatte og krav om barnehagefaglig kompetanse hos eier.