Se valg-spesial: Handal møter Lysbakken

Her kan du se Steffen Handal og SVs Audun Lysbakken i samtale om skole, barnehage og utdanningsfeltet. Starter tirsdag klokka 20.

 

Valgdebatt Lysbakken

 

Du kan også se samtalen i opptak i etterkant.

Lurer du på partienes politikk for skole, barnehage og utdanningsfeltet?

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal møter flere partiledere nå fram mot valget. Først ut er SV-leder Audun Lysbakken, og sendingen starter klokka 20 tirsdag, 24. august.

For Utdanningsforbundet er særlig to saker viktige nå før valget:

 • Flere lærere i barnehagen: Hvordan mener SV dette skal løses?
 • Elevenes rett til lærere med lærerutdanning i skolen: Hvordan vil SV løse dette?

Les mer om Utdanningsforbundets viktigste valgsaker på denne nettsiden. Under har vi sakset ut informasjon om SV fra den siden. 

Dette mener SV om elevenes rett til lærere med lærerutdanning i skolen:

SV vil:

 • Arbeide for at alle elever undervises av lærere med godkjent lærerutdanning
 • Ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke samarbeidet mellom skole og SFO, mellom faginstanser, tydeliggjøre lærernormen, og få flere yrkesgrupper inn i skolen. Skolehelsetjenesten må bedres.
 • Ha flere lærere og på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende.
 • At endringer i kompetansekrav for lærere ikke skal ha tilbakevirkende kraft for lærere som allerede har godkjent lærerutdanning.
 • Fjerne kravet om karakter 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.
 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.
 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes. Styrere og rektorer må få tilstrekkelig tid til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen.
 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer for et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Utvide ordningen til også å gjelde SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole.
 • Innføre målrettede tiltak for å få tilbake lærere som har andre jobber, ta i bruk attraktive seniortiltak i skolen, og kvalifisere de ukvalifiserte som er ansatt i undervisningsstillinger.

Dette mener SV om barnehagen og hvordan de vil få flere lærere der:

Barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring, gi barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller i barnas nærmiljø. SV vil styrke kvaliteten i barnehagen og øke antall ansatte. Vi må sørge for at alle barn blir sett og får omsorg av ansatte de kjenner

SV vil:

 • Sikre flere barnehagelærere og pedagoger. SV vil sikre 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere.
 • Gjennomføre bemanningsnormen og sikre forsvarlig bemanning i hele åpningstiden. Det må settes inn vikarer ved fravær. Store barnehageeiere og kommuner bør ha fast ansatte vikarer.
 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.
 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes. Styrere og rektorer må få tilstrekkelig tid til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen.
 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer for et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Utvide ordningen til også å gjelde SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole.