Se valg-spesial: Handal møter Solberg

Her kan du se Steffen Handal og Høyre-leder og statsminister Erna Solberg i samtale om skole, barnehage og utdanningsfeltet. Starter onsdag 1. september klokka 19.30.

Følg sendingen med Handal og Solberg direkte her:

Valgdebatt Solberg

Du kan også se samtalen i opptak i etterkant.

Lurer du på partienes politikk for skole, barnehage og utdanningsfeltet?

Steffen Handal møter flere partiledere nå fram mot valget. Tidligere har Utdanningforbundets leder møtt SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Venstre-leder Guri Melby i direktesendinger. Her kan du se disse samtalene i opptak.

For Utdanningsforbundet er særlig to saker viktige nå før valget:

 • Flere lærere i barnehagen: Hvordan mener Høyre dette skal løses?
 • Elevenes rett til lærere med lærerutdanning i skolen: Hvordan vil Høyre løse dette?

Les mer om Utdanningsforbundets viktigste valgsaker på denne nettsiden. Under har vi sakset ut informasjon om Høyre fra den siden.

Dette mener Høyre om flere lærerutdannede lærere i skolen:

Utdrag fra Høyres program:

 • Prøve ut nye ordninger for å sikre flere kvalifiserte lærere i skolen, for eksempel ved å gjøre det mulig for ansatte i skolen å få tilleggskompetanse og undervise på flere trinn eller ved å få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen mens de står i jobb.
 • Innføre en stipendordning som gjør det enklere for fagarbeidere å utdanne seg til yrkesfaglærere.
 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.
 • Videreføre kompetansekravene til lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk, og vurdere å innføre kompetansekrav i flere fag.
 • Beholde opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningen, med mål om å innføre krav om karakteren 4 i norsk og engelsk.
 • Fortsette den rekordstore satsingen på videreutdanning av lærere.
 • Fortsette å fjerne unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om god undervisning, kollegasamarbeid og tilpasset opplæring

Dette mener Høyre om flere barnehagelærere i barnehagen:

Utdrag fra Høyres partiprogram:

 • Ha et mål om å øke pedagogtettheten i barnehagene til 50 prosent.
 • Gi flere ansatte i barnehagene etter- og videreutdanning.
 • Etablere flere utdanningsbarnehager, det vil si barnehager som har et formalisert samarbeid med en utdanningsinstitusjon om utvikling av profesjonen og bedre praksis.
 • Sikre at flere barnehageledere tilbys pedagogisk ledelsesutdanning, og utvikle flere karriereveier for barnehageansatte, etter modell av lærerspesialistordningen.

 

I etterkant av samtalene legges de inn som episoder av podkasten Lærerrommet. Her finner du alle publiserte episoder.