Datoene for høstens nemnder i lønnsoppgjøret er klare

Lønnsoppgjørene i Spekter, KS og Oslo kommune havnet alle i nemnd. Nå er tidspunktene klare.

I begynnelsen av juni måtte streikene i Oslo kommune og KS avsluttes da regjeringen ga beskjed om at de ville vedta en lov om tvungen lønnsnemd. I midten av juni fulgte streiken i Spekter etter da også denne ble avblåst – med den forskjellen at det her ble en frivillig nemnd.

Nå er datoene klare.

Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom KS og Unio vil skje den 16. september. Kjennelsen vil foreligge samme uke.

Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom Oslo kommune og Unio vil være den 27. september.

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. I de fleste tilfeller har Rikslønnsnemnda stadfestet resultatet i skissen fra Riksmekler, men det kan også komme endringer.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hovedlønnsoppgjøret våren 2022.

Når det gjelder Spekter er prosessen altså noe annerledes, siden Unio og Spekter ble enige om å løse tvisten ved frivillig nemnd med annen sammensetning enn Rikslønnsnemnda. Nemnda får sju medlemmer, hvorav tre nøytrale og to fra hver av partene. Nemndas tre nøytrale medlemmer blir Liv Synnøve Taraldsrud, Ådne Cappelen og Eirik Akerlie. Fra Unio møter Lill Sverresdatter Larsen, forhandlingsleder i Unio Spekter, og Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i Unio. Fra Spekter møter direktør/sjeføkonom Stein Gjerding og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

Nemnda vil behandle arbeidstvisten 23. august.
Oppdatert: Her er resultatet fra frivillig lønnsnemnd i Spekter

Les også disse sakene:

Oslo kommune: – Hva vil Oslos politikere med byen nå?

KS: «Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt.»

Spekter: Stengte døra for tvungen lønnsnemnd.