«Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt.»

Det var innvilget dispensasjon. KS avslo muligheten til å løse situasjonen i Fredrikstad to ganger i møtet med statsråden. Det til tross for at de selv mente at liv og helse sto på spill. Vår streik var ansvarlig og forsvarlig.

Istedenfor å lete med lys og lykte etter måter å avslutte en legitim og forsvarlig streik burde KS bruke tid på å løse de problemene vi har i kommunal sektor.

Våre folk i Fredrikstad har vår fulle støtte. De fortjener ros og sympatierklæringer fra oss andre.

Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt. De ga oss ikke mer penger, men nå er Unio sitt budskap kjent og alle vet hva som foregår i kommunal sektor. Vår arbeidsgiver har fremstått gjenkjennelig og på en måte som ikke står seg i møte med de helt reelle utfordringene vi har i kommunal sektor. Nå fortsetter problemene. Barn og elever vil fortsatt møte ukvalifiserte i skoler og barnehager. Pasienter og brukere vil ikke få det tilbudet de har krav på. For få ungdommer vil søke seg til de viktigste og beste yrkene i dette landet. Tvungen lønnsnemnd løser ingenting.

Vi må se et annet KS i årene som kommer. Et KS som viser vilje til å komme Unio i møte. Befolkningen i kommunene er avhengig av oss.

Mange er skuffet, noen forbannet og alle jeg har snakket med er oppgitt over hvordan KS presset frem tvungen lønnsnemnd. Vi skal bruke vår energi på kampen som ligger foran oss.

Husk dette. Dette har vært en vellykket streik. Ingen kan ta fra oss kraften i den. Ingen kan skru tiden tilbake. Ingen kan ta fra oss felleskapet. Sammen er vi sterke. Steffen Handal, forhandlingsleder Unio kommune

Nå skal vi støtte og følge opp våre kollegaer i Oslo og de som streiker i Spekter-området. Der fortsetter kampen selv om situasjonen nå selvfølgelig preges av det regjeringen og KS har gjort.

Vi lar oss ikke knekke. Når dette tariffoppgjøret er ferdig er neste mulighet stortingsvalget. De politikerne som skal representere oss på Stortinget må vise korta. De må fortelle oss hva deres plan er. Vi kan ikke velge politikere som ikke vil løse faktiske problemer i tjenestene nær folk der de bor.

Vi trenger politikere med en plan.

Tusen takk til alle som har tatt jobben på vegne av oss alle. Dere som har streiket har gjort en formidabel innsats. Det er ikke bare enkelt å være streikens ansikt utad, men dere har taklet det helt fantastisk. Yrkesstoltheten, kreativiteten, tydeligheten har vært der hele tiden. Alltid med et smil på lur.

Vi er de uunnværlige.
Vi er sterke sammen.