Avgjørelse i Spekter område 10 og 13

I dag kom avgjørelsen fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for Unio-gruppene i tariffområdet Spekter helse (område 10 og 13). Årslønnsveksten blir på 2,82 prosent.

Nemnda peker samtidig på og anerkjenner utfordringer med å rekruttere til helseforetakene, og tar til orde for at lønnsnivået kan være for lavt til å sikre et velfungerende arbeidsmarked for disse gruppene. 

Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter er fornøyd med at nemda stadfester at rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget.

– Nemnda sier at rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget. Det er det samme vi har hevdet hele tiden. Nå må politikerne ned i verktøykassa før krisen vokser seg større, sier hun.

Flertallet i nemda skriver at:

Etter flertallets syn er det behovet for at partene i arbeidslivet og ansvarlige myndigheter sammen vurderer tiltak som i fremtiden kan sikre rekruttering og stabilitet for denne gruppen arbeidstakere. Et mellomoppgjør, slik som nemnda nå har oppe til avgjørelse, er imidlertid i begrenset grad egnet til å avhjelpe utfordringene. En frivillig lønnsnemnd er heller ikke det rette organet for å beslutte endringer i relative lønninger i Norge så lenge frontfagsmodellen er rammen.

Disse Unio-forbundene har siden begynnelsen av juni vært i streik i Spekter helse (område 10 og 13):

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbund er de øvrige forbundene som går sammen med Norsk Sykepleierforbund i streik.

Det kommer informasjon om hvordan lokale forhandlinger vil bli gjennomført, så raskt det lar seg gjøre. 

Her kan du lese lønnsnemdas avgjørelse

Se mer om tariffområdet Spekter her

Se mer om lønnsoppgjøret her