– Haster med bedre smittevern i skoler og barnehager

Det økende smittetrykket har skapt stor uro blant lærerne i barnehagene og skolene. Nå haster det å få på plass nødvendige endringer i smittevernet, understreker Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet oppfordrer nok en gang Folkehelseinstituttet (FHI) til å vurdere om lærerne bør prioriteres i vaksinekøen når Norge får bedre tilgang på vaksiner etter påske.

Både lokalt, i fylkene og i det sentrale sekretariatet, mottar Utdanningsforbundet for tiden mange henvendelser fra bekymrede medlemmer. Arbeidsmiljøet oppleves som utrygt: Medlemmene frykter for sin egen helse, for sin families helse og for helsa til elevene, barna og familiene deres når det muterte engelske viruset nå sprer seg så tydelig blant barn og unge.

Utdanningsforbundet er i jevnlig i kontakt med departementet, direktoratet og helsemyndighetene om situasjonen. Forrige tirsdag ga forbundet konkrete innspill til Utdanningsdirektoratet om strengere regler i smittevernveilederne i skoler og barnehager. Fortsatt foreligger ikke nye trafikklysmodeller for skole og barnehager.

– Ikke tilstrekkelig

– Smittevernstrategien vi hittil har basert oss på i barnehager og skoler, er ikke lenger tilstrekkelig. Med en så rask spredning av de muterte virusene som vi ser nå, haster det å få på plass nødvendige endringer i smittevernet, mener Skyvulstad.
– Det viktigste grepet er å øke avstandskravet med mer enn en meter og sikre en organisering som muliggjør dette. Da må antallet barn og elever som befinner seg i samme rom, samme felles-, ute- eller lekeareal, reduseres. Der smittetrykket tilsier det, må det gis mulighet for nedstengning og overgang til hjemmeundervisning, understreker nestlederen.

Også vaksinestrategien må gjennomgås i lys av den endrede smittesituasjonen, mener Skyvulstad.

Allerede i januar ba Utdanningsforbundet FHI gjøre en ny vurdering av lærernes plass i vaksinasjonskøen. Foreløpig har ikke FHI svart på denne skriftlige henvendelsen.

– Større risiko

– Det må nå gjøres nye vurderinger av når det er hensiktsmessig å prioritere lærere for vaksinasjon, mener Skyvulstad.

– Det er nå langt større risiko for at lærere blir utsatt for smitte enn tidligere. Blir det omfattende utbrudd, kan vi risikere å komme i en situasjon der mange barn og elever helt mister opplæringstilbudet sitt fordi alt for mange lærere er syke. Dessuten: Lærerne, både i barnehagene og skolene, har selvfølgelig krav på en helsemessig forsvarlig arbeidsplass på lik linje med andre arbeidstakere i Norge, sier han.

Pandemien er inne i tredje bølge. Smittetrykket er spesielt stort i Oslo og Viken, men det er også store utbrudd flere andre steder i landet. Muterte virus sprer mye mer smitte, også blant barn og unge, og det er i aldersgruppa under 19 år at smittespredningen nå er størst.
– For barnehager og skoler er situasjonen dramatisk endret i de områdene der smitten nå er størst, understreker Skyvulstad.

Har du spørsmål om koronakrisa? Les mer her.