Spørsmål og svar om korona etter gjenåpningen

25. september åpnet Norge opp igjen etter halvannet år med koronarestriksjoner. Her er noen aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer om situasjonen etter gjenåpningen.

 

Gå rett til spørsmål som handler om: 


Smittevernråd for ansatte i skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner etter gjenåpningen

(Oppdatert 27. september 2021)

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har også lav risiko for alvorlig covid 19-sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen, ifølge helsemyndighetene.

Noen grunnleggende smittevernrådene gjelder imidlertid fortsatt:

  • Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO.
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.
  • Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte.
  • Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler også at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Men personer som får påvist korona skal isolere seg.

Les mer om rådene for skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner etter gjenåpningen

 

Smittevernveiledere:


Lokale smitteverntiltak

Kommunene har benyttet trafikklysmodellen for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers har vært stengt ned i større eller mindre grad. 

Som hovedregel vil de fleste kommuner nå ikke lenger bruke trafikklysmodellen. Men hvis den lokale smittesituasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan kommunene fortsatt ta i bruk trafikklysmodellen som en del av beredskapsarbeidet. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing. Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen.


Overtid

(Oppdatert 27. september 2021)

Til tross for at samfunnet er gjenåpnet vil mange lærere i skole og barnehage fortsatt måtte forholde seg til smitte i tiden framover. Hvordan skal dette og annet koronarelatert ekstraarbeid kompenseres?

For skole:

For den enkelte lærer er det viktig at det avklares på forhånd hvordan eventuelle pålagte ekstraoppgaver skal godtgjøres og at det på forhånd alltid avtales godtgjøring før en tar på seg ekstraoppgaver. Medlemmene anbefales å la seg bistå av sin tillitsvalgte ved inngåelse av slike avtaler.

Lærer må kontakte sin leder og beskrive den situasjonen som er oppstått, avtale med leder om andre oppgaver skal legges til side eller om det ekstra arbeidet skal utføres som overtidsarbeid med overtidsgodtgjøring.

Avtale med leder omfanget av ekstraarbeidet og avklare med leder godtgjøringen før arbeidet begynner.

For barnehage:

Hvis en arbeidstaker pålegges å endre eller forskyve arbeidstiden samme dag, eller kvelden før, skal det betales fullt overtidstillegg. I koronarelaterte situasjoner vil det være sannsynlig at overtidstillegg utløses oftere enn forskjøvet arbeidstid.

Eksempel på overtid:

Om arbeidstaker blir bedt om å forskyve eller endre arbeidstiden samme dag eller kvelden før, skal hun/han ha 50 prosent overtidstillegg.

Les mer om hvordan ekstraarbeidet bør kompenseres


Testing, karantene og fravær

(oppdatert 27. september 2021)

Rådene for ansatte i barnehager og skoler er som for befolkningen forøvrig: Ved symptomer skal det fortsatt være lav terskel for å teste seg for covid-19, også for vaksinerte. Fullvaksinerte uten symptomer testes imidlertid vanligvis ikke. 

Les mer om testkriteriene på fhi.no


(Sist oppdatert: 27. september 2021)

Barn og unge under 18 år har siden 16. august kunnet unngå karantene gjennom ordningen test for karantene.

Denne ordningen oppheves fra 27. september ettersom karanteneplikten for disse bortfaller.


(Sist oppdatert: 27. september 2021)

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når en person er nærkontakt til en koronasmittet. Men uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende som er nærkontakt til en smittet person, bør enten avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller gjennomføre et testregime, ifølge helsemyndighetene.

Karantene og isolasjon for vaksinerte  
Personer som er vaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, trenger ikke følge smitteregimet som er forklart over. Man bør imidlertid følge med på symptomer og teste seg. Tester man positivt, må man fortsatt i isolasjon.

Les mer om karantene og isolasjon


(Sist oppdatert 27. september 2021)

Unntaket fra fraværsreglene forlenges til og med 10. oktober. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.


 

Gå tilbake til oversikten over temaer