Slik foregår tariffoppgjørene i mindre områder

I hvert lønnsoppgjør forhandles det i forskjellige tariffområder i tillegg til de største områdene KS, Oslo, PBL og staten. Her er en oversikt over de andre områdene.

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i de fleste tariffområdene. Unntakene er i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), FUS (Trygge barnehager) og NHO/Abelia, hvor Utdanningsforbundet forhandler direkte med arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjonen.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er politisk kontaktperson for utvalg hvor Utdanningsforbundet kun har utvalgsmedlemmer fra sekretariatet.

Rundt 1600 av Utdanningsforbundets medlemmer tilhører HUK-seksjonen i hovedorganisasjonen Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage. Men Utdanningsforbundet er totalt part i syv av landsoverenskomstene.

Forhandlingsleder for Unio Virke er Kari Tangen i Sykepleierforbundet. Bjørn Sævareid fra sekretariatet i Utdanningsforbundet er nestleder og Angelina Christiansen fra Folkehøgskoleforbundet er observatør.

Mer om tariffområdet Virke

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter, og er inndelt i tretten forhandlingsområder. Utdanningsforbundet har i overkant av 1100 medlemmer fordelt på fem av områdene.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, er forhandlingsleder for Unio Spekter. Utdanningsforbundet er representert i forhandlingsutvalget ved Bjørg Melbø Ratvik fra sekretariatet.

Mer om tariffområdet Spekter

FUS er en privat barnehagekjede med rundt 170 barnehager i hele Norge, og Utdanningsforbundet forhandler direkte med arbeidsgiverorganisasjonen. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager, men den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen.

Utdanningsforbundet har rundt 990 medlemmer i FUS. Gun Hafsaas fra sekretariatet representerer Utdanningsforbundet i forhandlingene.

Mer om tariffområdet FUS/Trygge barnehager

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. Den største er Den norske kirke. Utdanningsforbundet har rundt 260 medlemmer i KA.

Forhandlingsleder i Unio KA er Kristian Mollestad fra Presteforeningen. Gun Hafsaas fra sekretariatet i Utdanningsforbundet er medlem i forhandlingsutvalget.

Mer om tariffområdet KA

Abelia og Utdanningsforbundet har en hovedavtale og overenskomst/tariffavtale som gjelder for undervisningspersonale i skoler godkjent etter friskoleloven. 10 skoler med 147 medlemmer er i dag omfattet av denne hovedavtalen og overenskomsten.

Forhandlingssjef Erik Løvstad og seniorrådgiver Tanya Nymo representerer Utdanningsforbundet i forhandlingene.