Ingen lokal avtale om sensorhonorar i Bergen

Forhandlingene førte dessverre ikke frem.

Utdanningsforbundet Bergen stilte krav om økning av sensorgodtgjøringen.

Vi er kjent med at Bergen kommune fortsatt ønsker frivillighet som hovedregel for å dekke sensorbehovet i Bergen, og at de derfor igjen oppfordrer kvalifiserte lærere til å melde seg som sensor. Vi er også orientert om at hvis frivillighet ikke fører til tilstrekkelig antall sensorer, vil arbeidsgiver bruke styringsretten og pålegge ansatte dette oppdraget.

Bergen kommune vil, uavhengig av frivillighet eller pålegg, benytte den ordinære godtgjøringen for sensorarbeidet.