Sensorhonorar i Bergen

Vi har stilt krav til Bergen kommune om at sensorgodtgjøringen må økes.

Utdanningsforbundet Bergen er kjent med at for få lærere har meldt seg til å være sensor på lokalt gitt muntlig eksamen denne våren, og at Bergen kommune derfor vurderer å beordre lærere til å gjøre denne jobben.

Utdanningsforbundet Bergen er sterkt kritisk til å endre sensorordningen fra frivillig til pålagt. Vi mener pålegg er helt feil medisin for å få bukt med sensormangelen.

Vi mener frivillighet er nøkkelen til å sikre nok sensorer ved lokalt gitt muntlig eksamen.
Frivillighet er også det beste utgangspunktet for motivasjonen til sensorer som påtar seg og gjennomfører muntlig eksamen.

Vi har derfor fremmet krav til Bergen kommune om at sensorgodtgjøringen må økes.

Om kommunen velger beordring før andre tiltak er prøvd ut frykter vi at det vil føre til et ytterligere svekket tillitsforhold mellom ansatte i skolen og arbeidsgiver.