Kontaktinformasjon

Telefon: 23138600
Adresse: Postboks 1951 Nordnes, 5817 BERGEN

Ledelse

Avbildet: Bente Ingeborg Myrtveit
Bente Ingeborg Myrtveit

Leder

Avbildet: Eirik Lilleheil
Eirik Lilleheil

Nestleder

Kurs arrangert av Utdanningsforbundet Bergen

Her finner du kurs og møter som lokallaget arrangerer. Innkalling og invitasjoner sendes på mail til aktuelle deltagere.