Kontaktinformasjon

Telefon: 23138600
Adresse: Postboks 1951 Nordnes, 5817 BERGEN

Ledelse

Avbildet: Bente Myrtveit
Bente Myrtveit

Leder

Avbildet: Dag Hugaas
Dag Hugaas

Nestleder

Streiken er stanset - se bilder og informasjon fra Unio Bergen-streiken


Kurs i Bergen