Kontaktinformasjon

Telefon: 23138600
Adresse: Postboks 1951 Nordnes, 5817 BERGEN

Ledelse

Avbildet: Bente Ingeborg Myrtveit
Bente Ingeborg Myrtveit

Leder

Avbildet: Eirik Lilleheil
Eirik Lilleheil

Nestleder

Les mer om lærerstreiken 2022 i Bergen

Streik i barnehager i Bergen 2022