Hopp til innhold

Er fire timar nok?

Sauda
4 timer

For at barna i barnehagen skal få det dei treng, treng barnehagelæreren nok planleggingstid til å oppdatert seg og setta seg inn i behova til barna i barnehagegruppa.

Publisert: 04.06.2019

Om det er nok med fire timar, eller behov for meir tid, skal drøftast i kvar barnehage. Dette presiserte kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Rogaland, Kari Holmøy i medlemsmøtet i Sauda måndag 3. juni. Ho oppfordra styrarane og dei tillitsvalde til å bruka Utdanningsforbundet sitt materiell i medbestemmelsesmøta. 

Kari Holmøy peika og på korleis det kan jobbast konstruktivt opp mot foreldra og politikarane, for å få fram utfordringane i barnehagen.

Det var ein engasjert gjeng medlemmer, både frå privat og kommunalt hald som saman med lokallagsleiaraen måtte erkjenna, at her har me saker, me treng å jobba vidare med - særleg arbeidstid og pedagognorm.

Les mer...