Tid for de minste i Innlandet

Tid for de minste er et satsningsområde for Utdanningsforbundet. I Innlandet ønsker vi å samle gode eksempler på påvirkningsarbeid, gode ideer til saker i media og gode leserinnlegg som kan skape inspirasjon til videre arbeid. Arbeidet i Innlandet ledes av Frode Jevne og Bjørn Martinsen. Disse kan kontaktes om du har tips, ideer eller kommentarer til denne siden.

Tid for de minste i Innlandet er en side under utvikling. Vi starter i det små og håper på å bygge dette ut underveis i denne fireårsperioden.

Det er allerede gjort mye bra i Innlandet som flere kan dra nytte av å vite om. Dette kan også virke som et supplement til den sentrale kampanjesiden. Vi håper ansatte i barnehagene, tillitsvalgte, foreldre, politikere og andre som er engasjert i gode barnehager tar en titt på denne siden. Har du tips til saker som bør belyses her ta kontakt på epost.

Her finner dere publiserte innlegg fra tillitsvalgte eller andre fra Innlandet. Disse har stått i ulike aviser i fylket vårt. Her kan dere hente inspirasjon eller argumentasjon. Har du skrevet et innlegg du ønsker skal publiseres her, så send dette til fylkeslaget.

Vi må snakke høyt om dette. Alle sammen.pdf

Barnehager er ikke bare et velferdstilbud - leserinnlegg.pdf

sats-pa-barnehagen----det-er-riktig-og-det-er-viktig.docx

Tiden er kommet for å prioritere de minste

 

Her finner dere forslag til innlegg som er laget på kurs. Disse er ikke publisert, men ligger her som et forslag til hvordan en kan skrive slike innlegg. 

Den ene ekstra voksne.docx

Alle barn fortjener et fang.docx

Bilde av tre barn som leker med klosser sammen med en voksen

Et rop fra en mamma

«Kjære foreldre og foresatte til barnehagebarn…» Slik starter innlegget til Kristin Henriksen som er delt på barnehage.no og sendt til oss i Utdanningsforbundet Innlandet. Hun er fortvilet over at ikke flere roper over situasjonen i norske barnehager.

01.12.2023

Bilde av Mette Emilsen Kruse bak talerstolen på Scandic Lillehammer

Barnehagelærere må få bedre vilkår

Mette Emilsen Kruse, barnehagelærer og pedagogisk leder fra Åmot kommune og delegat fra Utdanningsforbundet Åmot tok på årsmøtet til ordet for bedre videreutdanningsordninger for barnehagelærere.

11.05.2023