Kontaktinformasjon

Telefon: 62458260
Adresse: c/o Engerdal barne- og ungdomsskole, Skoleveien 17, 2440 ENGERDAL

Ledelse

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

Leder

Avbildet: Trude Nordsveen
Trude Nordsveen

Nestleder

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter

Se alle nyheter
Stor aktivitet og mange deltagende sist Språkkafé. Bildet er lånt med tillatelse fra Drevsjø Sanitetsforening.

Språkkafé - en oppfordring til våre medlemmer om å bidra!

Våre pensjonistmedlemmer, med vår eminente pensjonistkontakt Torhild i bresjen, hadde lagt sist møte til Frivilligsentralen. Her ble våre medlemmer spesielt oppfordret til å bidra i Språkkaféen. Språkkafé er et tilbud til flyktninger og beboere ved mottak i Engerdal, men også til andre som har glede av et slikt tilbud. Det trengs flere frivillige, og vi håper at nettopp DU vil la deg engasjere!

06.06.2023

Vedtaket på storskjerm, like før det blir stemt igjennom - med kun én motstemme blant 160 stemmeberettigede.

Eksamens-saken fra Engerdal vant frem!

Årsmøtet i Engerdal spilte inn sak om endring av eksamen i grunnskola til fylkesårsmøtet. Debatten i fylkesårsmøtet var engasjert og god, og saken ble like så godt nær enstemmig sendt videre til landsmøtet. Kanskje er det nettopp de kloke tankene fra diskusjonene i VÅRT årsmøte som til slutt fører til en nødvendig endring i eksamensordningen?

12.05.2023