Praktisk informasjon om kurs i Innlandet

Fylkeslaget er hovedansvarlig for grunnopplæringen av nye tillitsvalgte, skolering av hovedtillitsvalgte og lokallagsledere, i tillegg til kurs for andre tillitsvalgte.

Utdanningsforbundet Innlandet innkaller til kurs og møter, og forventer at tillitsvalgte møter.

Sammen med innkallingen følger det også permisjonssøknad som leveres til arbeidsgiver.

I innkallingen ligger det henvisning til aktuelle paragrafer i Hovedavtalene som hjemler rett til permisjon.


Forfall meldes så fort som mulig, slik at vara kan få innkallingen.
Påmeldingsfristen er i god tid før kurset, dette er blant annet på grunn av hotellene og overnattinger der.


Om det er spørsmål knyttet til innkallingen, er det kontaktinformasjon nederst på innkallingene.

Når man skal melde seg på kurs, gjøres det gjennom kursadministrasjonsverktøyet KAV. 

Det er ulike måter å melde seg på kursene på, avhengig av hva slags kurs det er.

Innkallingskurs

Brukes på lokallagskurs og kurs for tillitsvalgte i videregående opplæring. Innkallingen sendes direkte til den e-posten den tillitsvalgte har registrert på min side.

Innkallingskurs - nye tillitsvalgte

Det er en egen kursrekke for nye tillitsvalgte, TV1 - TV4. Innkalling sendes direkte til de som er registrert som nye tillitsvalgte, på den e-posten de har registrert på min side.

Påmeldingskurs

På noen av kursene er det en egen "påmeldingsknapp" på nettsiden til kurset. Man trykker og følger instruksjonene videre. Dette gjelder blant annet for storkurs og rådgiverkurs.

Fordeling til lokallagene

På noen kurs gis lokallagene et visst antall plasser som skal fordeles innad i lokallaget. Dette dreier seg om kurs der fylkeslaget ikke vet hvem som er aktuelle deltakere, for eksempel Innlandsforum.

Bekreftelse om påmelding

Det skal komme en e-postbekreftelse på at man er påmeldt på et kurs. Dersom denne ikke kommer, prøv å meld deg på en gang til. 

Fordeling av plasser på kurs 31.8.22.pdf

Påmelding på innkallingskurs via KAV31.8.22.pdf

Påmeldinger på kurs 31.8.22.pdf

Offentlig transport/egen bil

Der det er mulig skal de tillitsvalgte benytte offentlig transport. Det oppfordres til samkjøring på kurs, gjerne på tvers av lokallag. 

Bompasseringer

Utdanningsforbundet dekker bompasseringer etter bombrikkesats. Husk å oppgi strekning, og antall passeringer.

Parkering

Der det er parkeringsautomat, må det legges ved kvittering på betalt billett. Det er mulig å ta bilde av billett og sende på e-post ([email protected]). Alternativt kan man videresende bekreftelse som kommer på e-post. 

Passasjerer

Ved samkjøring dekkes det for hver passasjer. Strekningen til hver passasjer må føres på reiseregninga, med adresse fra og til.

Alle innkvarteres i enkeltrom, og overnatting på kurs dekkes av Utdanningsforbundet Innlandet.

Innlandet fylke er stort, noe som gir lang reisevei for noen tillitsvalgte. Det er mulig å overnatte fra kvelden før for de med lengst vei, og regler for dette ligger i kursreglementet. Overnatting fra kvelden før legges inn ved påmelding på kurset.

 

Det lages kursplan for et halvt år om gangen. Kursplanen er et levende dokument og endres jevnlig, sist oppdaterte kursplan ligger på denne nettsiden:

 

Kursplan vår 2024 - pr. 8.4.24.pdf

Dersom du lurer på noe om kurs, ta kontakt med kursansvarlig Bente Kampesveen eller rådgiver Lise Beathe Hov
Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Kontaktperson barnehage

Avbildet: Lise Beathe Hov
Lise Beathe Hov

Rådgiver