Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Innlandet.

Ledelse

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Leder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder

Avbildet: Lars Frode Finstad
Lars Frode Finstad

Medlem

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Medlem

Avbildet: Tom Haget
Tom Haget

Medlem

Avbildet: Tore Hølmo
Tore Hølmo

Medlem

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Medlem

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Medlem

Avbildet: Line Merete Torp Kristiansen
Line Merete Torp Kristiansen

Medlem

Avbildet: Geir Holte Moen
Geir Holte Moen

Medlem

Avbildet: Torill Eriksen Myhrstuen
Torill Eriksen Myhrstuen

Medlem

Avbildet: Siri Sandstedt Ringen
Siri Sandstedt Ringen

Medlem

Avbildet: Aslak Stensrud
Aslak Stensrud

Medlem

Avbildet: Birgitte Røros
Birgitte Røros

1. varamedlem

Avbildet: Erik Grimsbø
Erik Grimsbø

2. varamedlem

Avbildet: Randi Kristin Pettersen
Randi Kristin Pettersen

3. varamedlem

Avbildet: Eirik Thorgaard
Eirik Thorgaard

4. varamedlem

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Geir Holte Moen
Geir Holte Moen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Kontaktperson VGO

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Kontaktperson UH

Avbildet: Lars Frode Finstad
Lars Frode Finstad

Kontaktperson FAS

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Leder av lederråd

Avbildet: Roger Hansen
Roger Hansen

HTV KS fylke

Avbildet: Tore Hølmo
Tore Hølmo

HTV KS fylke

Avbildet: Marit Gunvor Juvem
Marit Gunvor Juvem

HTV KS fylke

Avbildet: Siri Sandstedt Ringen
Siri Sandstedt Ringen

HTV KS fylke

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Eirik Bertelsen
Eirik Bertelsen

HTV, Utdanningsdirektoratet

Avbildet: Mari Gillund
Mari Gillund

HTV, Høgskolen i Innlandet

Avbildet: Siv Engen Heimdahl
Siv Engen Heimdahl

HTV, Norges Grønne Fagskole VEA

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF

Avbildet: Øyvind Kolbu Rognstad
Øyvind Kolbu Rognstad

HTV, SiT Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim