Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Innlandet.

Ledelse

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Leder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder

Avbildet: Anne Cathrine Fossum-Endrerud
Anne Cathrine Fossum-Endrerud

Styremedlem

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Styremedlem

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Styremedlem

Avbildet: Tore Hølmo
Tore Hølmo

Styremedlem

Avbildet: Frode Jevne
Frode Jevne

Styremedlem

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Styremedlem

Avbildet: Elin Amlien Lorentzen
Elin Amlien Lorentzen

Styremedlem

Avbildet: Bjørn Andre Martinsen
Bjørn Andre Martinsen

Styremedlem

Avbildet: Randi Kristin Pettersen
Randi Kristin Pettersen

Styremedlem

Avbildet: Aslak Stensrud
Aslak Stensrud

Styremedlem

Avbildet: Rudi André Syversen
Rudi André Syversen

Styremedlem

Avbildet: Lars Frode Finstad
Lars Frode Finstad

1. varamedlem

Avbildet: Eirik Thorgaard
Eirik Thorgaard

2. varamedlem

Avbildet: Christina Niemi Mølstad
Christina Niemi Mølstad

3. varamedlem

Avbildet: Emma Falch
Emma Falch

4. varamedlem

Avbildet: Eline Høiberget
Eline Høiberget

5. varamedlem

Avbildet: Erik Grimsbø
Erik Grimsbø

6. varamedlem

Avbildet: Grethe Haugland Romsås
Grethe Haugland Romsås

7. varamedlem

Avbildet: Bjørn Ivar Lien
Bjørn Ivar Lien

8. varamedlem

Avbildet: Øyvind Melgalvis
Øyvind Melgalvis

9. varamedlem

Avbildet: Rønnaug Pettersen Skorem
Rønnaug Pettersen Skorem

10. varamedlem

Avbildet: Frode Jevne
Frode Jevne

Kontaktperson BHG

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Aslak Stensrud
Aslak Stensrud

Kontaktperson GSK

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Kontaktperson VGO

Avbildet: Christina Niemi Mølstad
Christina Niemi Mølstad

Kontaktperson UH

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Leder av lederråd

Avbildet: Tore Hølmo
Tore Hølmo

HTV KS fylke

Avbildet: Siri Sandstedt Ringen
Siri Sandstedt Ringen

HTV KS fylke

Avbildet: Rudi André Syversen
Rudi André Syversen

HTV KS fylke

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen
Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen

HTV, Stiftelsen Fossumkollektivet

Avbildet: Siv Engen Heimdahl
Siv Engen Heimdahl

HTV, Norges Grønne Fagskole VEA

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Peter Mørk
Peter Mørk

HTV, NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF

Avbildet: Øyvind Kolbu Rognstad
Øyvind Kolbu Rognstad

HTV, SiT Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS