Kontaktinformasjon

Telefon: 99741470
Adresse: c/o Rogne barnehage v/ Tone Klevrud, Solhauglie 8, 2943 ROGNE

Ledelse

Avbildet: Tone Klem Klevrud
Tone Klem Klevrud

Leder

Avbildet: Gro Anita Granheim Trøyflat
Gro Anita Granheim Trøyflat

Nestleder

Nyheter

Se alle nyheter
Viser invitasjon til årsmøte med logoen til Utdanningsforbundet Øystre Slidre

Årsmøte 2023

Den 30. mars er det årsmøte i Utdanningsforbundet Øystre Slidre på Radisson Blu Resort kl 18.00. Etter årsmøtet er alle medlemmer velkomne til gratis middag og sosialt samvær. Påmeldingsfristen er 23. mars. Meld deg på til lokallagsleder Tone Klevrud på sms til 99741470.

20.02.2023

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Husk: Meld saker til lokallagets årsmøte!

Torsdag 30. mars skal vi avholde årsmøte, og i den forbindelse er det viktig og ønskelig med et størst mulig engasjement fra plasstillitsvalgte og medlemmer.

20.02.2023

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Brev til politikerne i Øystre Slidre

KS legger stor vekt på hva landets politikere melder inn i forbindelse med tariffoppgjøret. Mellomoppgjøret 2023 blir viktig, og det er kommunepolitikerne som fastsetter KS sitt mandat overfor hovedsammenslutningene. Derfor blir kommunestyrets behandling av KS Debatthefte så viktig.

15.02.2023