Utdanningsforbundet Stange

Illustration for Utdanningsforbundet Stange Organization

Kontakt

Postboks 214, 2336 STANGE
Tlf: 62562141
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler