Kontaktinformasjon

Telefon: 61141675
Adresse: Postboks 24, 2851 LENA

Ledelse

Avbildet: Ann-Mathilde Jostad
Ann-Mathilde Jostad

Leder

Avbildet: Hanne Lier
Hanne Lier

Nestleder

Nyheter

Se alle nyheter
Bilde av en kalkulator, budsjettpapirer og pengesedler.

Høringsuttalelse – Budsjett 2023 og Handlingsprogram 2023-2026

Utdanningsforbundet viser til Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026, og gir med dette vår høringsuttalelse. For kortfattet oppsummering henvises det til de 5 kulepunktene lenger ned på siden (side 3 i pdf-fil). Uttalelsen ligger også vedlagt nettsaken som pdf-fil.

06.12.2022

Lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Østre Toten

Lokallagsstyret 2022-23

1. august trådte det nye styret i Utdanningsforbundet Østre Toten i kraft. Flere med lang fartstid i styret og noen nye. Bli litt bedre kjent med oss i denne nettsaken.

18.11.2022

Vennskap i barnehagene i Østre Toten kommune

Barnehagedagen 2022: Vennskap - Du og jeg

Barnehagedagen blir markert i mars hvert år, hvor den første markeringen skjedde i 2005. Gjennom ulike temaer hvert år, settes det fokus på kvaliteten og innholdet i barnehagen gjennom å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. I denne saken presenterer vi hvordan noen av barnehagene i Østre Toten jobber med vennskap.

15.03.2022