Kontaktinformasjon

Adresse: Rendalen Kommunehus, Hanestadveien 1, 2484 RENDALEN

Ledelse

Avbildet: Lillian Marie Leivestad
Lillian Marie Leivestad

Leder

Avbildet: Hilde Røe
Hilde Røe

Nestleder

Nyheter