Kontaktinformasjon

Telefon: 62435815/16
Adresse: Lærerskolealleen 1, 2418 ELVERUM

Ledelse

Avbildet: Gunhild Grindjordet
Gunhild Grindjordet

Leder

Avbildet: Hans Ketil Markestad
Hans Ketil Markestad

Nestleder

Nyheter

Se alle nyheter
Barn holder plakat med teksten "Tid for d minste"

Kortere åpningstider er en gladsak!

Bemanningen i barnehagene våre er bestemt av en minimumsnorm. Denne sier noe om hvor mange voksne det skal til hvor mange barn. Bemanningsnormen sier ikke noe om at dette har noe med åpningstiden i barnehagen å gjøre. Dette gjør at uansett hvor lenge barnehagen er åpent trengs det ikke å være ansatt flere voksne, siden det er antall barn som bestemmer bemanningen. Forslaget om kortere åpningstider i de fleste kommunale barnehagene vil derfor gi økt voksentetthet igjennom dagen.

04.12.2023

Kommunevåpen Elverum, Gul ugle på rød bakgrunn

Øk grunnbemanningen i barnehagene!

Onsdag 7. juni hadde kommunestyret i Elverum sin årlige strategikonferanse. Dit inviteres også de hovedtillitsvalgte for å uttalte seg om hva vi mener er det viktig å satse på i tiden fremover for å gjøre Elverum kommune til et enda bedre sted å være for ansatte og alle innbyggerne.

09.06.2023

Bare lærere er lærere. Sigrunn Fallet og Gunhild Grindjordet på Mjøsbrua med banner.

Jo, det er lærerkrise, Martin Skramstad!

Konst. Regionsdirektør i KS Innlandet Martin Skramstad viser til at KS og kommunene mener at det ikke er grunnlag for noen krisebeskrivelse av virkeligheten i sitt innlegg i Østlendingen 16. september. Utdanningsforbundet velger å opprettholde denne beskrivelsen, det er en «lærerkrise», og undres når KS mener det blir en krise.

16.09.2022

Kurs og møter

30.04.2024 kl. 20:00 - 22:00

Medlemskveld om nasjonale minoriteter

Frist: 15.04.2024

I forbindelse med Sannhets og forsonings komiteens rapport fra august 2023 ønsker lokallagene i Utdanningsforbundet i Sør-Østerdal å være med på å øke kunnskapen til våre medlemmer om de nasjonale minoriteter som det er mest av i vårt område. Vi rekker ikke alt på en kveld, men håper at dette kan være en smakebit på en økt interesse for feltet.