Ny rammeplan for SFO fra august

Utdanningsforbundet er opptatt av at alle som skal jobbe etter den nye nasjonale rammeplanen for SFO skal få god nok tid til implementeringen.

I dag går nesten 150.000 barn i SFO. Kunnskapsdepartementet vedtok 31. mai 2021 nasjonal rammeplan for SFO. Planen finner du nå på Utdanningsdirektoratets nettsider. Dette er en forskrift som trer i kraft 1. august.

Rammeplan for SFO

Målet med rammeplanen er å bidra til en likeverdig SFO av god kvalitet over hele landet, skriver Utdanningsdirektoratet.

Rammeplanen skal også ivareta det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene hos den enkelte SFO. Direktoratet har også laget støttemateriell til arbeidet med rammeplanen.

Kort frist

Det er svært kort frist fra offentliggjøring av planen til den skal tre i kraft. Utdanningsforbundet mener derfor at kommuner og SFO-ordninger må gis god nok tid i implementeringsfasen.

Utdanningsforbundet er positive til en nasjonal rammeplan som utgangspunkt for å kunne gi et godt og likeverdig tilbud til barna i SFO.

Planen vektlegger i stor grad inkludering av alle barn og samarbeid med foresatte, skole og andre instanser. Lek og barnestyrte aktiviteter har fått stor plass i planen, dette er viktig for å styrke SFO som barnas fritidsarena.

Ressurser må følge med

Intensjonene i rammeplanen er gode, men det foreligger ingen forpliktende føringer når det gjelder hvilke ressurser som må ligge til grunn for å kunne realisere planen.

Vi mener derfor at kompetansekrav, bemanningsnorm og arealkrav må bestemmes på nasjonalt nivå.

Les vårt høringssvar om rammeplan for SFO