Har ikke blind tillit til kommunen

I dette innlegget tar Utdanningsforbundets Steffen Handal et oppgjør med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sine påstander om finansiering av private barnehager.

Sist uke skrev jeg om kriterier for god kvalitet i barnehagen. I sitt svar vil Anne Lindboe i PBL heller diskutere finansiering av private barnehager. Det gjør jeg gjerne.

Hennes første påstand er at flertallet i Storberget-utvalget vil fjerne de nasjonale mekanismene for økonomisk likeverdig behandling av barnehager. Det er feil. Utvalget legger til grunn at private barnehager skal få samme støtte som kommunale.

Men utvalget foreslår to nødvendige justeringer: For det første bør ikke kommunens utgifter automatisk øke tilskuddet til private barnehager, når ikke de private har tilsvarende utgifter. Et aktuelt eksempel er Oslo. Kommunen stoppes fra å bruke 100 mill til å styrke bemanningen i levekårutsatte områder, fordi den ikke samtidig vil bruke 40 mill på private barnehager som ikke har disse utfordringene. Jeg mener at kommunen må kunne prioritere de som trenger det mest.

Storberget-utvalget foreslår for det andre at kommunen kan gi litt mer til små barnehager, for å fjerne noe av smådriftulempene. Det er et godt grep for mangfold og likeverdighet.


Lindboe mener det er urettferdig når utvalget forslår å gi kommunene rett til å legge ned barnehageplasser ved å tidsbegrense tilskudd til private. Men nedlegging av barnehageplasser er ikke nytt. Kommunen har alltid måttet tilpasse antallet plasser etter antallet barn. I dag synker barnetallet, men kommunen kan bare legge ned kommunale plasser. Det er urimelig at private barnehager skal sikres offentlig finansiering til evig tid, uavhengig av behovet.

Lindboe skriver at Storberget-utvalget vil trekke inn mange hundre millioner i pensjonstilskudd. Hvis tallet er riktig, betyr det at private barnehager i dag bruker flere hundre millioner som er bevilget til pensjon, på helt andre ting. Utvalget foreslår nemlig at eiere skal få dekket sine pensjonsutgifter, krone for krone. Dette er i de ansattes interesse, fordi dagens system premierer eierne med dårlige pensjonsløsninger.

Anne Lindboe tror at jeg har blind tillit til kommunen. Nei da, det har jeg ikke! Men jeg har usvikelig tro på at de viktigste avgjørelsene om barnehager må skje i demokratiske forum. Vi må kunne jobbe politisk for å presse kommunene til å prioritere kvalitet i både kommunale og private barnehager.


Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 07.09.21

Du kan lese mer om Utdanningsforbundets syn på privatiering og kommersialisering her

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet