Gratulerer med verdens lærerdag!

Steffen Handal skriver til medlemmene på verdens lærerdag.

Kjære lærere i barnehager og skoler

Årets markering er preget av pandemien, og hva den har gjort med skoler og barnehager. Nå er vi opptatt av læreres rolle i gjenoppbygging av god utdanning til alle barn og unge.

Les mer om Verdens lærerdag

Pandemien har rammet oss forskjellig – men alle lærere har gjort en ekstraordinær innsats. Undervisning og omsorg under pandemien har vært preget av kreativitet og improvisasjon. Vi har vist fram læreres sterke vilje til å gi et godt utdanningstilbud til alle barn, uansett vilkår.

Nå skal vi se framover: Hva trenger vi for å ta tilbake hverdagen, sammen med barnehagebarn og elever? Hvordan kan samfunnet bygge de gode rammene rundt lærernes arbeid?

Kontaktlærerfunksjonen

Vi har hatt flere undersøkelser underveis i pandemien, og vi har hatt et utvalg (Parr-utvalget) som har sett på hva som blir viktig når «alt er bra» i skolen. Utvalget peker på mange ting, men jeg vil særlig trekke fram kontaktlærerfunksjonen. Kontaktlæreren er en funksjon som ekstra tydelig viser lærerens ansvar for både det faglige og det sosiale – og hvordan dette henger sammen. Lærere har ansvar for hele eleven – men ressursene er for små til å gjøre kontaktlærerjobben.

Ny læreplan

Under pandemien har vi også sjøsatt en helt ny læreplan i skolen. Fagfornyelsen skal bidra til noe nytt, til en forståelse av læring som noe mer enn «læringsresultater». Det er temmelig opplagt at vi trenger bedre faglige rammer – tid og samarbeid, for å få Fagfornyelsen på rett kurs.

Tid til pedagogisk arbeid i barnehagen

Også barnehagen har vært under forskningslupen gjennom pandemien. Blant barnehagelærere har det vært en intens faglig samtale. Mange har sett hva som skjer med det pedagogiske arbeidet, når man skreller vekk mange praktiske og byråkratiske tilleggsoppgaver. Jeg tror at flere har fått øynene opp for at barnehagen ikke alltid kan være både en god pedagogisk arena for barna og en serviceinstitusjon for foreldrene. Men man glemmer fort, og det er vår jobb å argumentere for bemanning, ledelse og barnehagelærere nok til et godt tilbud for barna. Det er også vår jobb å si ifra når man pålegger barnehagene praktiske og byråkratiske oppgaver som stjeler tid fra det pedagogiske arbeidet.

Vi har store ambisjoner for fremtidens skole og barnehage. Hver for oss kan vi gjøre mye, og det vi gjør har stor innflytelse i barn og unges liv. Det vi kan gjøre når vi står sammen, har enda større kraft. At vi samler hele lærerprofesjonen i sterke fagforeninger, er et viktig virkemiddel for å få gjennomslag for våre mål. 

Gratulerer med dagen, alle sammen.