Privat tjenestepensjon

De fleste private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har ytelsesordning etter lov om foretakspensjon.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har inngått felles standard tariffavtale for barnehager.

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i FUS har inngått avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon fra 1. januar 2017.

Folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist.

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Det er lagt vekt på en god fordelingsprofil blant annet ved å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

Mer informasjon finner du på NAV