Vi mener

Utdanningsforbundet jobber for at din pensjon skal være:

Forutsigbar

Forutsigbarhet betyr at du som arbeidstaker vet at du får pensjon, og vet at din pensjon ikke er avhengig av avkastning i finansmarkedet.

Livslang

Utdanningsforbundet mener at en god tjenestepensjon er en pensjon som varer livet ut. En pensjonsordning med avgrenset utbetalingsperiode vil gi dårligere økonomi jo lengre du lever.

Lik for kvinner og menn

Utdanningsforbundet mener kvinner og menn skal ha like pensjonsvilkår. Kvinner lever statistisk sett lengre enn menn og kvinner må være sikret like god pensjon som menn livet ut.

Trygg og kollektiv

En trygg og kollektiv tjenestepensjonsordning betyr at pensjonssparingen blir forvaltet i et fellesskap. Dette står i motsetning til innskuddsordning med individuelt investeringsvalg, der den enkelte forvalter sin pensjonssparing og må opptre som forbruker i finansmarkedet.

Mann og kvinne står sammen med tekst Trygg og kollektiv.

Våre mål for perioden 2016-2019

Utdanningsforbundet vedtok følgende mål for pensjon på landsmøtet i 2015:

"kollektive, trygge og forutsigbare tjenestepensjonsordninger som varer livet ut – fortrinnsvis ytelsesbaserte ordninger som samlet sett gir et like godt ytelsesnivå for våre medlemsgrupper som dagens ordninger. I tillegg må det være mulighet til å gå av med en god tidligpensjon (AFP). Grunnlovsvernet av opptjente rettigheter må ivaretas"

Les mer

Dette mener Unio

Unio vil ha et pensjonssystem som sikrer medlemmene økonomisk uavhengighet og mulighet til å videreføre levestandarden som pensjonister.

Les mer