Etterlattepensjon

Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i PBL og FUS har etterlatteordning etter lov om foretakspensjon

Etterlattepensjon er ikke lovpålagt i private virksomheter. Dersom du arbeider i privat virksomhet utenom PBL og FUS, bør du ta kontakt med arbeidsgiver for å sjekke hvilke rettigheter etterlatte har.

PBL

Årlig pensjon fra pensjonsordningen til gjenlevende ektefelle utgjør 60 prosent av alderspensjonen til avdøde.

Pensjon til gjenlevende ektefelle utbetales livsvarig. Pensjonsordningen omfatter også pensjon til gjenlevende samboer.

FUS

Årlig pensjon til gjenlevende ektefelle/samboer/ registrert partner utgjør 15 prosent av pensjonsgivende lønn opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Likestilt med ektefelle er registrert partner i henhold til lov om registrert partnerskap av 30. april 1993.

Pensjon til gjenlevende ektefelle/samboer/ registrert partner utbetales livsvarig.