Fagstoff og lenker

Når man snakker om pensjon, brukes det mange fagord. Her finner du forklaringen på de vanskelige ordene og du finner lenker som kan hjelpe deg videre.

Ord og uttrykk om pensjon

De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer har sin pensjon i Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse har laget en oversikt over de vanligste ord og uttrykkene innenfor pensjon.

Ord og uttrykk om pensjon

Finans Norge har sammen med Språkrådet utarbeidet et enklere pensjonsspråk:

Finans Norges pensjonsordliste

Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret.

Pensjonsforum består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner.

I forumet presenteres og diskuteres aktuelle temaer om pensjon.

På Pensjonsforums nettsted kan du finne alle foredrag som holdes i Pensjonsforum