Fagstoff og lenker

Når man snakker om pensjon, brukes det mange fagord. Her finner du forklaringen på de vanskelige ordene og du finner lenker som kan hjelpe deg videre.

Ord og uttrykk om pensjon

De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer har sin pensjon i Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse har laget en oversikt over de vanligste ord og uttrykkene innenfor pensjon.

Ord og uttrykk om pensjon

Finans Norge har sammen med Språkrådet utarbeidet et enklere pensjonsspråk:

Finans Norges pensjonsordliste

Pensjon på 1-2-3

Det er viktig å sette seg inn i hva du kan få i pensjon og hva du kan gjøre for å påvirke den.

Statens pensjonskasse har laget syv korte filmer om pensjon.

Filmene gir forklaringer og eksempler om folketrygden, tjenestepensjon og egenensjonssparing.

Se filmene her

Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret.

Pensjonsforum består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner.

I forumet presenteres og diskuteres aktuelle temaer om pensjon.

På Pensjonsforums nettsted kan du finne alle foredrag som holdes i Pensjonsforum