Offentlig tjenestepensjon

Undervisningspersonale på offentlige skoler/universiteter er i Statens pensjonskasse.

De fleste privatskolene med statsstøtte har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Ansatte i kommunale barnehager har offentlig tjenestepensjonsordning etter særavtale i KS-området, SGS 2020 Pensjonsordninger samt avtale om pensjonsordninger for arbeidstakere i Oslo kommune.

Statens pensjonskasse
KLP
Oslo Pensjonsforsikring

Dette består offentlig tjenestepensjon av:

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist.

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Det er lagt vekt på en god fordelingsprofil blant annet ved å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

Pensjonsytelsene fra folketrygden er alderspensjon, uføretrygd og gjenlevendepensjon.

Mer informasjon finner du på NAV