Med spent forventning – overgangen barnehage til skole

Brosjyren «Med spent forventning» har gode og nyttige tips om overgangen fra barnehage til skole.

Skolestart er en milepæl og en stor begivenhet i alle barns liv. Forberedelsene er i gang landet rundt, og de aller fleste barn og foreldre ser fram til skolestart med spent forventning, men også litt usikkerhet.

Deler av samme utdanningssystem

Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Begge er institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen.

Overgangen er både viktig og en naturlig del av livet. Derfor er barnehagen, skolen, SFO og foreldre sammen ansvarlige for å gjøre overgangen så god som mulig for alle barn.

Brosjyren er laget som en hjelp i denne overgangen basert på sjekkpunkter med gode råd og tips til spørsmål som både foreldre og barn har.

Brosjyren er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehagen (FUB).