Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2023

Nå er begge vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris for 2023 kåret. Vinnerne er Norheim skole på Karmøy i Rogaland og Drøbak Montessori ungdomsskole i Akershus.

Norheim skole


Elevene i Miljørådet på Norheim skole fikk utdelt prisen av fylkesleder i Utdanningsforbundet Rogaland, Elin Djuve, 24.november. Foto: Arne Edvard Jacobsen 

Norheim skole er en barneskole med 260 elever som er lokalisert på Karmøy i Rogaland. Skolen har arbeidet med klima og bærekraft over tid og er miljøsertifisert med Grønt Flagg

I tillegg til at klima og bærekraft er et gjennomgående tema, setter skolen hvert år et spesielt søkelys på klima og bærekraft i hele 12 uker. Alle trinn og elever er involvert og deltar.

Skaper framtidstro

I dette arbeidet har skolen lagt vekt på det som elevene faktisk kan gjøre noe med.

Elevene arbeider med tverrfaglige emner som bærekraft og avfall, strandryddingsaksjoner, batterijakt, plast, sirkulærøkonomi, det å plante og å høste, giftfrie skoler, å lage fuglekasser og insektshotell.

Du kan lese mer om Norheim skole her

Her følger juryens begrunnelse for utvelgelsen av prisvinneren:

Norheim skole

Norheim skole er en barneskole med 260 elever som er lokalisert på Karmøy. Skolen har arbeidet med klima og bærekraft over tid og er miljøsertifisert med Grønt Flagg. Miljø og bærekraft er en rød tråd i skolens virksomhet. Skolen arbeider for at elevene skal lære hvordan de kan bidra i felleskap og som individer til å foreta miljøbevisste valg i hverdagen. Bærekraftig utvikling er en integrert del av undervisningen som blant annet er knyttet til kildesortering, energisparing, forbruk, inneklima, kosthold, transport og naturen i nærmiljøet.

Norheim skole har etablert et miljøråd der flertallet er elever, noe som gir elevene innflytelse og erfaring med å delta i beslutningsprosesser og ta ansvar for vedtak som fattes.

Elevene, ved miljørådet eller ved å involvere alle klassene på skolen, gjennomfører årlige miljøgjennomganger, slik at elevene kan bidra med tips og ideer til tiltak som gjør at bærekraftig utvikling blir en enda bedre integrert del av skolens virksomhet. Dette gir elevene innsikt i arbeidet med miljøgjennomgangen og hva som er styrende for miljøhandlingsplanen som skal gjennomføres. Skolen utarbeider i tillegg en årlig aktivitetsplan.

I tillegg til at klima og bærekraft er et gjennomgående tema, setter skolen hvert år et spesielt søkelys på klima og bærekraft i 12 uker. Alle trinn og elever er involvert og deltar. I dette arbeidet har Norheim skole lagt vekt på det som elevene kan gjøre noe med. Elevene arbeider med tverrfaglige emner som bærekraft og avfall, strandryddingsaksjoner, batterijakt, plast, sirkulærøkonomi, plante og høste, giftfrie skoler, å lage fuglekasser og insektshotell.

Norheim barneskole er en skole som har en helhetlig, systematisk og inkluderende tilnærming til arbeidet med klima og bærekraft.

Norheim barneskole er til inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundet klimapris 2023

 

Drøbak Montessori ungdomsskole


Her er hele skolen samlet etter prisutdelingen. Elevrådsleder Trym Skaug Meland holder prisen og bak til høyre i beige jakke sitter rektor, Henning Johannessen. Foto: Lars Elvethun Torskenes

5. desember delte fylkesleder, Gro Iren Abrahamsen, i Utdanningsforbundet Akershus ut den andre av Utdanningsforbundets klimapriser i år til Drøbak Montessori ungdomsskole. Dette er en liten ungdomsskole med 60 elever som tenker stort. De er i likhet med Norheim skole også Grønt Flagg sertifisert 

Skolens motto er at ungdommene ikke bare skal lære om bærekraft, men de skal leve det.

Elevene fordyper seg blant annet i et selvvalgt tema over fire uker der de kan velge mellom ulike emner som for eksempel menneskerettigheter/ytringsfrihet, utforskende arbeid knyttet til høns og bier og livet under vann. Skolen har et eget fag som kalles «Havet» der elevene skal lære om livet i havet og bli selvstendige i båt. Skolen har bier, høner og kjøkkenhage. De arrangerer høstmarked hvor foresatte, søsken og andre interesserte inviteres til å lære om skolen og kan kjøpe mat fra skolehagen og egenprodusert honning.

Drøbak Montessori ungdomsskole legger vekt på kildesortering og kompostering, og komposten som produseres tilføres skolens kjøkkenhage som jordforbedring, samt gjødsel for planter og blomster. Hver uke har seks av skolens elever ansvar for å lage lunsj for hele skolen. Skolen har et eget miljøråd med elever som setter mål og lager planer for tiltak som kan settes i verk.

Først i verden

Klima, miljø og bærekraft er også gjennomgående i driften av skolen. Ungdomsskolen er en såkalt Powerhouseskole. Det betyr at skolebygget skal produsere mer energi enn det forbruker gjennom sin levetid. Oppvarming av bygget foregår ved at to dype energibrønner benyttes til å forvarme eller avkjøle ventilasjonsluft, og på taket er det solcellepanel. Tidvis forsyner skolen strømnettet med overskudds-strøm. Elevene har lært hvordan huset fungerer, og bruker blant annet denne kunnskapen aktivt når de guider besøkende og informerer om bygget. Skolen, som er tegnet av Snøhetta arkitektkontor, skal være den første av sitt slag i verden.

Les mer om skolen her

Her følger juryens begrunnelse for utvelgelsen prisvinneren:

Drøbak Montessori

Drøbak Montessori er en liten ungdomsskole som tenker stort og er Grønt Flagg sertifisert.
Skolens læreplan er knyttet direkte til miljø og bærekraft ved at elevene både får praktiske erfaringer og selv er med på å påvirke miljø og samfunn. Skolen arbeider for at miljøbevissthet integreres i fagene slik at det blir en naturlig del av elevenes hverdag. Elevene arbeider praktisk og teoretisk med bærekraftsmålene gjennom hele skoleåret.

I tillegg fordyper elevene seg i et selvvalgt tema over fire uker der de kan velge mellom ulike emner som for eksempel menneskerettigheter/ytringsfrihet, utforskende arbeid knyttet til høns og bier og livet under vann. Skolen har et eget fag som kalles «Havet» der elevene skal lære om livet i havet og bli selvstendige i båt. Skolen har bier, høner, kjøkkenhage og arrangerer høstmarked hvor foresatte, søsken og andre interesserte inviteres til å lære om skolen og kjøpe mat fra skolehagen og egenprodusert honning. Drøbak Montessori ungdomsskole legger vekt på kildesortering og kompostering, og komposten som produseres tilføres skolens kjøkkenhage som jordforbedring, samt gjødsel for planter og blomster. Skolen har opprettet et miljøråd med elever som setter mål og lager planer for tiltak som kan settes i verk.

Klima, miljø og bærekraft er også gjennomgående i driften av skolen. Drøbak Montessori ungdomsskole er en Powerhouseskole. Det betyr at skolebygget skal produsere mer energi enn det forbruker gjennom sin levetid. Oppvarming av bygget foregår ved at det pumpes opp varmluft fra to dype brønner, og på taket er det solcellepanel. Tidvis forsyner skolen strømnettet med elektrisitet. Elevene har lært hvordan huset fungerer, og bruker blant annet denne kunnskapen aktivt når de guider besøkende og informerer om bygget.

Skolen har et internasjonalt samarbeid knyttet til bærekraft hvor også elevutveksling inngår, blant annet knyttet til tema fornybar energi. Høsten 2022 arrangerte skolen bærekrafts-leker der elever fra flere land var invitert. Tema var livet i havet.

Drøbak Montessori ungdomsskole arbeider systematisk, har en helhetlig tilnærming til arbeidet med klima og bærekraft og ser fag og praktisk tilnærming i sammenheng.

Drøbak Montessori ungdomsskole er til inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2023.

 

Klimaprisen ble for første gang delt ut i 2012. Prisen er på kr.50.000.

Barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan søke om å få prisen, og det deles ut inntil tre priser hvert år.

Juryen i år har bestått av juryleder Steffen Handal (leder, Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (rådgiver, Miljøverndirektoratet) og Astrid Sinnes (professor og viserektor for bærekraft, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås).

 

Her kan du lese mer om Klimaprisen