Klimaseminaret 2020

28. oktober

Fra programmet:

Åpning, Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Nye læreplaner – nye muligheter. Elin Sæther, ILS, Universitetet i Oslo

Action, takk! Hva kan skolen lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling? Astrid Sinnes, professor ved NMBU Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet

Utdeling av Klimaprisen 2020

Matredning på timeplanen med MatVinn-prosjektet. Elisabeth Riise Jenssen, prosjektleder Framtiden i våre hender

Hvordan kan Grønt Flagg brukes til å styrke klima, miljø og bærekraftig utvikling i undervisningen, og samtidig sikre elevmedvirkning. Linda Cecilie Dale fra Grønt Flagg

Panelsamtale: Hva skal til for at skolen faktisk fremmer en bærekraftig utvikling?
I panelet: Steffen Handal, Elin Sæther og Astrid Sinnes

Moderator: Anne Karin Sæther

Her kan du følge streamen: