Utdanningsforbundet Bergen på 1. mai

Før toget inviterer vi til lunsj på Nordnes bydelshus kl. 12.00 – 14.00. Det blir god mat, appell, trivelige folk og muligens noe kulturelt.

Lærere på alle nivå i utdanningssektoren, fra barnehage til universitet, tjener langt mindre enn de med tilsvarende utdanning i privat sektor. Vi mener dette er urettferdig.

I tillegg har lærerne i skolen i mange år hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre i offentlig sektor. To år på rad med tvungen lønnsnemnd har ikke hjulpet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å gå med oss på 1. mai bak parolen «Utdanning må lønne seg i offentlig sektor».

Alternativt kan du gå bak parolen «Bedre bemanning i barnehagene nå». På tross av at vi fikk en bemanningsnorm for noen år siden, er situasjonen prekær. Det er full bemanning kun en liten del av dagen, mange dager er den faktiske bemanningen langt under lovens minstekrav, og normen i seg selv er for dårlig. Vi krever at det blir tatt grep nå! Vi kommer til å gå i toget på 1. mai med disse parolene og fanen vår, og håper at du har lyst til å være med.

Før toget inviterer vi til lunsj på Nordnes bydelshus kl. 12.00 – 14.00. Det blir god mat, appell, trivelige folk og muligens noe kulturelt. Lokallaget står for mat og drikke. Du kan melde på en venn eller et familiemedlem i tillegg til deg selv. Barn er også velkomne!

Lenke til påmelding her, frist 22. april: Utdanningsforbundet Bergen på 1. mai

NB1! Forsikre deg om at du får en bekreftelse for påmeldingen på mail.

(NB2! Førstemann til mølla, begrenset antall plasser)