Velkommen til Pedagogisk kafe onsdag 28. september kl. 18.00 – 19.30

Trenger vi egentlig menn i barnehagen? Det er bred enighet om at det er ønskelig med flere ansatte av det mannlige kjønn i barnehagen. Det er imidlertid ikke alltid like klart hvorfor det er viktig med flere menn.

Sted: Amalies Hage, ved hovedbiblioteket

Det er bred enighet om at det er ønskelig med flere ansatte av det mannlige kjønn i barnehagen. Det er imidlertid ikke alltid like klart hvorfor det er viktig med flere menn. I tillegg er det de siste årene blitt et økt fokus på- og aksept for at det finnes et mangfold av kjønnsidentiteter, noe vi tenker kan være grunnlag for å problematisere antagelsen om at det er viktig å få flere menn inn i barnehagen.

 

Vi lurer blant annet på:

- Hva er egentlig en mann i denne sammenhengen?
- Er det bestemte egenskaper vi vil ha mer av?
- Hva med menn som har andre egenskaper?
- Hvis det er mangfold vi er ute etter – hvorfor er akkurat denne faktoren så viktig?
- Hvor viktig er kjønn opp imot faglig dyktighet?

 

I panelet:
Katharina Søreide - styrer i Kronstad oppveksttun barnehage
Randi Gressgård professor ved UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Ian Darlington - pedagogisk leder i Hop Oppveksttun

 

Etter innledninger blir det åpnet for spørsmål og debatt.

Utdanningsforbundet Bergen ønsker deg hjertelig velkommen til et uformelt, faglig og sosialt møtested! Etter samtale og debatt blir det anledning til sosialt samvær. Ikke-medlemmer er også velkomne!