Eksamens-saken fra Engerdal vant frem!

Publisert: 12.05.2023

Årsmøtet i Engerdal spilte inn sak om endring av eksamen i grunnskola til fylkesårsmøtet. Debatten i fylkesårsmøtet var engasjert og god, og saken ble like så godt nær enstemmig sendt videre til landsmøtet. Kanskje er det nettopp de kloke tankene fra diskusjonene i VÅRT årsmøte som til slutt fører til en nødvendig endring i eksamensordningen?

Årsmøtet i UDF Engerdal hadde flere politiske saker oppe i sitt årsmøtet, og flere av dem ble sendt til fylkesstyret for vurdering til fylkesårsmøtet. Ingen av sakene våre kom med på sakskartet, men noen ble bakt inn i andre saker. 

Etter ønske fra styret fikk vår eneste delegat, lokallagsleder Jo-Gaute Åsgård, "go" for å fremme saken inn igjen på sakskartet - og et stort flertall i fylkesårsmøtet ønsket saken debattert.

Det viste seg å være svært stor støtte for saken fra Engerdal, med god argumentasjon og flere fine vinklinger, morsomme anekdoter, og noen sleivspark (både med rette og urett). Flere endringsforslag bidro til å styrke det endelige vedtaksforslaget fra redaksjonskomitéen:

"Utdanningsforbundet Innlandet skal jobbe for å evaluere nåværende eksamensordninger i fag som har sentralgitte skriftlige eksamensordninger i grunnskole og videregående opplæring. Målet med dette arbeidet må være å innføre andre vurderingsformer som er mer i tråd med dagenslæreplaner og en helhetlig vurdering.
Utdanningsforbundet Innlandet fremmer denne saken på landsmøtet i 2023".

 

 

"- Forøvrig er jeg av den formening at lærertittelen (herunder også barnehagelærer) MÅ beskyttes!"

UDF Engerdal var også aktiv med i andre politiske diskusjoner, og la i sine innlegg særlig vekt på behovet for å få beskytta lærertittelen. Utdanningsnytt har kort skrevet noe om dette, og det kan du lese HER .