Likelønnsdagen 16. november

Unio markerer likelønnsdagen 16 november, som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Mange tror at vi i Norge har lik lønn for likt arbeid. Det stemmer ikke. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lønnet lavere enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,6 prosent av det menn gjør. Basert på dette, vil kvinner i prinsippet jobbe gratis ut året. Med et fortsatt stort lønnsgap mellom offentlig og privat sektor, vil rekrutteringen til velferdsyrkene ytterligere svekkes. Det burde være et varsko for myndighetene. Offentlig sektor ivaretar svært viktige oppgaver for samfunnet, og vi trenger godt kvalifiserte profesjonsutøvere i hele denne sektor, også i framtiden.

Det må bli slutt på at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn! Dette til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare. Kvinnedominerte yrker må opp i lønn!

Hva må vi gjøre som samfunn for å komme ut av denne «negative spiralen»? Vi trenger politikere som virkelig tar tak i problemet og ikke bare skyver ansvaret over på partene i arbeidslivet. Lønn er et viktig virkemiddel for å sikre at vi både rekrutterer og beholder fagfolk i hele utdanningsløpet. Vi trenger en annerkjennelse av at alt arbeid, uavhengig av kjønn og sektor. Det holder ikke med applaus!
Lønnsforskjellene blir ikke mindre, og Likelønnskampen må videre! Og det er du og jeg som må gjøre noe før folka forsvinner!

Bli med å markere likelønnsdagen 16. november og si nei til lønnsdiskriminering.