Kollektive-, private- og hybridforsikring: Hva betyr det?

Kollektive, private og hybrid. Hva betyr dette når vi snakker om forsikringer, og hvilken betydning har det for deg når du skal velge om du skal kjøpe forsikring gjennom forbundet eller på det åpne markedet?

Hva er forskjellen?

I Utdanningsforbundet deler vi forsikringsløsningene inn i kollektive og private forsikringer. I tillegg har vi husforsikring og bilforsikring, som er en hybridløsning av de to andre. At forsikringsløsningene er delt opp i kategorier, er kanskje ikke så interessant i seg selv. Det som er vært å merke seg, er hvilke egenskaper forsikringene i de ulike kategoriene har. Her kommer en introduksjon.

Kollektive forsikringer

De kollektive forsikringene er Utdanningsforbundets egne forsikringer. De bestilles direkte hos oss, og har utvidede dekninger, høyere forsikringssummer og faste, lave priser. De er kun tilgjengelig for medlemmer og ansatte. Disse forsikringene er et fellesgode, så prisene og vilkårene er derfor like for alle medlemmer. 

Konkurransedyktig og tilpasset deg som medlem

Våre kollektive forsikringer er svært konkurransedyktige på både pris og vilkår. Vi har også laget egne produkter som er særlig tilpasset våre medlemmer, for eksempel studentforsikring, person 3i1 forsikring og 70+ forsikring. 

Overskuddet går til deg som medlem

Alt eventuelt overskudd fra de kollektive forsikringene går tilbake til deg som medlem. Det går til å forbedre vilkårene og prisen. Fellesskap skal lønne seg.

Private forsikringer

De private forsikringene er tilgjengelig for alle. Prisen varierer avhengig av informasjonen du oppgir ved kjøp av forsikringen. For eksempel vil boligtype, verdi av innbo og antall personer i boenheten påvirke prisen på en innboforsikring. Som regel vil det lønne seg å benytte forsikringene fagforeningene tilbyr, i stedet for å kjøpe på det åpne markedet. 

35 % rabatt på private forsikringer i Tryg

Som medlem får du 35 % rabatt på private forsikringer i Tryg forsikring. Noen eksempler på hva du kan kjøpe direkte hos Tryg er: Dyreforsikring, hytteforsikring og båtforsikring. Disse forsikringene bestiller du direkte på tryg.no. Forsikringsdokumenter og fakturaer kommer også fra Tryg.

Hybridløsningene Hus- og bilforsikring

Utdanningsforbundets bilforsikring og husforsikring er hybridløsninger. Det er Utdanningsforbundet som har forhandlet frem de unike vilkårene og den lave prisen for våre medlemmer, men forsikringsdokumentene og fakturaene kommer fortsatt fra Tryg. I likhet med de private forsikringene, vil prisene variere avhengig av hvor godt du vil være dekket, boligtype, biltype og andre faktorer.

Fordeler som gjør deg enda tryggere

Har du privat forsikring i Tryg Forsikring, får du tilgang til en rekke fordeler som psykologhjelp, bolighjelp med byggteknisk rådgivning og hjelp ved ID-tyveri eller økonomisk svindel. Les mer om fordelene på tryg.no.

Les mer om alle medlemsfordelene her