Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Jan Morten Loftesnes, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag og en fra ledermedlemmene.

Avbildet: Jan Morten Loftesnes
Jan Morten Loftesnes

Leder, kontaktforum UH

Avbildet: Kurt Alexander Nilsen Faltin
Kurt Alexander Nilsen Faltin

Medlem

Avbildet: Kitty Marie Garborg
Kitty Marie Garborg

Rogaland

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Oslo

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Trøndelag

Avbildet: Marit Breie Henriksen
Marit Breie Henriksen

Medlem

Avbildet: Torunn Herfindal
Torunn Herfindal

Vestland

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Innlandet

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Nordland

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

Troms og Finnmark

Avbildet: Cecilie Van Der Hagen Johansen Perez
Cecilie Van Der Hagen Johansen Perez

Viken

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Agder

Avbildet: Anne Bergljot Svenkerud
Anne Bergljot Svenkerud

Ledermedlem

Avbildet: Sirikit Kari Vågen
Sirikit Kari Vågen

Møre og Romsdal

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.