Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Jan Morten Loftesnes, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Jan Morten Loftesnes
Jan Morten Loftesnes

Leder, kontaktforum UH

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

Rogaland

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Oslo

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Trøndelag

Avbildet: Torunn Herfindal
Torunn Herfindal

Vestland

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Innlandet

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Nordland

Avbildet: Anne Wangensten Norstrand
Anne Wangensten Norstrand

Vestfold og Telemark

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

Troms og Finnmark

Avbildet: Cecilie van der Hagen Johansen Pérez
Cecilie van der Hagen Johansen Pérez

Viken

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Agder

Avbildet: Anne Svenkerud
Anne Svenkerud

Ledermedlem

Avbildet: Sirikit Vågen
Sirikit Vågen

Møre og Romsdal

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.