Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Maja Henriette Jensvoll. Forumet består av én representant fra hvert fylkeslag, samt en fra ledermedlemmene og en samisk representant.

Avbildet: Maja Henriette Jensvoll
Maja Henriette Jensvoll

Leder, kontaktforum UH

Avbildet: Kurt Alexander Nilsen Faltin
Kurt Alexander Nilsen Faltin

Vestfold

Avbildet: Hilde Omdalsmoen Fidje
Hilde Omdalsmoen Fidje

Vestland

Avbildet: Anne Cathrine Fossum-Endrerud
Anne Cathrine Fossum-Endrerud

Innlandet

Avbildet: Kitty Marie Garborg
Kitty Marie Garborg

Rogaland

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Oslo

Avbildet: Marit Breie Henriksen
Marit Breie Henriksen

Samisk representant

Avbildet: Anne Torill Kimerud
Anne Torill Kimerud

Telemark

Avbildet: Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen

Finnmark

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Nordland

Avbildet: Christopher Loe Olsen
Christopher Loe Olsen

Troms

Avbildet: Solena Diane Candice Pradayrol
Solena Diane Candice Pradayrol

Østfold

Avbildet: Paal Eckhoff Salvesen
Paal Eckhoff Salvesen

Trøndelag

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Agder

Avbildet: Anne Bergljot Svenkerud
Anne Bergljot Svenkerud

Universitet og høgskole, ledermedlem

Avbildet: Irma Håvoll Sætre
Irma Håvoll Sætre

Medlem

Avbildet: Ulrikke Dorthea de Vibe
Ulrikke Dorthea de Vibe

Akershus

Avbildet: Johannes Bjørset Aagaard
Johannes Bjørset Aagaard

Buskerud

Kontaktforumet ledes av et sentralstyremedlem, og består forøvrig av en representant fra hvert fylkeslag, fortrinnsvis fra den aktuelle medlemsgruppen. I tillegg består kontaktforumet av en representant fra ledermedlemmene og en samisk representant.

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.