Partssamarbeid om klimatiltak

Vi deltar på to webinarer under Arbeidslivets klimauke: tirsdag 26. og fredag 29. januar. Partssamarbeid er et sentralt tema på begge.

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom alle hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Målet med uken er å sette søkelys på klima- og miljøvennlige tiltak som bør gjøres på arbeidsplassen, og inspirere til at det tas grep.

Unio-webinar

Tirsdag 26. januar kl. 14.00 vil Unio arrangere et webinar som har tittelen «Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene». Der vil Unio-leder Ragnhild Lied innlede, før klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skal snakke om den ferske klimameldingen.
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal skal snakke om mulige tiltak på arbeidsplassen, og lærernes ansvar for å følge opp målsetninger om klima og bærekraft i rammeplaner og læreplaner.
Se hele programmet i Facebook-eventen for webinaret.

Lenke til sendingen her

Partssamarbeid om miljøtiltak

I desember 2019 ble Unio kommune og KS enig om en ny hovedavtale der klima og miljø fikk en viktigere plass. Under hovedavtalens formål kom følgende formulering inn:
«Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Fredag 29. januar kl. 13.30 vil KS og Utdanningsforbundet arrangere et webinar med tittelen «Bærekraftig utvikling i barnehager og skoler».
Her vil vi både presentere to vinnere av Utdanningsforbundets klimapris og snakke om potensialet som ligger i partssamarbeidet. Hvordan kan kommunene og fylkeskommunene og tillitsvalgte i større grad samarbeide om å nå felles mål innen bærekraftig utvikling?

Lenke til Facebook-event og lenke direkte til webinaret på zoom.
I webinaret møter du Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ilabekken barnehager, bærekraftskoordinator Jorunn Reitan ved Strinda videregående skole, leder i Utdanningsforbundet Trondheim, Gry Camilla Tingstad og leder i Utdanningsforbundet Trøndelag, Geir Røsvoll, samt Kirsti Welander fra Trøndelag fylkeskommune og Kristian Mjøen fra Trondheim kommune.