Ledernes valgbeskjed: – Lytt til ansatte i skoler og barnehager!

Tre av våre ledermedlemmer i barnehage, grunnskole og videregående forteller om koronaåret og forventningene til neste barnehage- og skoleår. Les hvilke klare beskjeder de har til politikerne som blir valgt inn på Stortinget til høsten.

Våre ledermedlemmer har uten tvil hatt et krevende år. Derfor ønsket vi å høre med noen av dem hvordan det har vært og hva de tenker om tida framover.

Vi har intervjuet Ragnhild Aspen Alvsaker ved Vardafjell videregående skole i Haugesund, Bodil Labahå ved Skytterhusfjellet barnehage i Kirkenes og Kjersti Bruu ved Buskerud skole i Modum.

Med dette ønsker vi i Utdanningsforbundet alle våre ledermedlemmer en god sommer!

Hva har du lært som leder dette spesielle året?

Ragnhild: Jeg har blitt enda mer overbevist om ulike perspektiver: At vi er sterkere sammen og betydningen av å finne balansen i hva som er godt nok i en utfordrende periode. Alt kan ikke være like viktig når vi står overfor slike krevende perioder som vi har hatt dette skoleåret.

Jeg tar også med meg erfaringen vi har fått fra å håndtere store ting på kort varsel. Å være forberedt på å være uforberedt er en lærdom å ta med seg.

Bodil: Dette året har vist meg betydningen av å ha gode fagfolk i alle ledd. Det å ha barnehagefaglig kompetanse i kommuneleddet som «styrer skuta» og samler tråder i sektoren, og samtidig ha de gode folka i barnehagens daglige levde liv, har vært uvurderlig. Kreativiteten til pedagogene i arbeidet med å finne gode løsninger i organiseringen, ivareta personalets samarbeid med foreldrene og samtidig fylle dagene med frydefull lek – inne og ute i all slags vær, har imponert meg.

Kjersti: Jeg har lært hvor viktig profesjonsfellesskapet er, gjennom det har vi sammen økt kompetansen vår, funnet løsninger på utfordringer både langsiktig og over natten og funnet støtte når utfordringene har virket litt for store. Vi har møtt på mange utfordringer dette året og jeg har blitt imponert over de ansattes fleksibilitetsevne og motivasjon. Og mange barn og voksne har trivdes bedre i en klar struktur og ramme som vi har måttet ha nå.

Følg oss på Facebook

 

Å være forberedt på å være uforberedt er en lærdom å ta med seg. Ragnhild Aspen Alvsaker, rektor ved Vardafjell videregående skole

 

Hva har vært vanskeligst?

Ragnhild: Ikke å vite hvor lenge vi skulle stå i de ulike tiltakene og å være trygg på kommunikasjonen vår. Det har også vært vanskelig å være sikker på om vi fant balansen i hvor smertegrensen og tåleevnen til organisasjonen gikk. Det har også vært tungt å kjenne på begrensningene i en del av tilbudet til elevene som smitteverntiltakene førte med seg.

Bodil: Presset på barnehagens samfunnsoppdrag som pedagogisk institusjon, i møtet med smittevernlovgivning, gjorde det nødvendig med solide barnehagefaglige vurderinger. Stadige omorganiseringer, å rigge barnehagen for ulike driftsnivå (gult/rødt), gjøre vurderinger av «samfunnskritiske grupper» og iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak, ble tidvis svært utfordrende.

Kjersti: Det vanskeligste har helt klart vært ansvaret. Ansvaret for smittetiltak som skal ivareta hver enkelt ansatt, alvorlig syke barn, alle barn, foreldre og samtidig gi omsorg. Smitte og smitteforebyggende tiltak er jo ikke mitt fag, men likevel mitt ansvar. Men heldigvis har jeg fått god hjelp fra andre.

Mer om ledelse

Hvordan planlegger dere for neste barnehage- og skoleår?

Ragnhild: Det er viktig å ta tilbake normalen, så sant situasjonen tillater det til høsten. Vi planlegger for at vi kan gjennomføre trivselstiltak for elevene som vi ikke har kunnet gjøre i så stor grad i år – bli-kjent-aktiviteter ved skolestart, ekskursjoner og arrangement som er viktige for læringsmiljøet! Vi planlegger også for at vi skal få konsentrere oss i større grad om LK20 og utviklingsarbeid i personalet.

Bodil: Vi bruker erfaringene våre fra i år og har beredskapen klar for alle nivå. Korona har lært oss mye om vår måte å drive barnehage og vi har måtte se nye og uvante muligheter på hvordan vi kan organisere barnehagedagen. Vi vil bygge videre på den organiseringen vi har gjennomført og kommer til å legge grundige, men dynamiske planer som åpner opp for fleksibilitet i hverdagen og fortsette den gode dialogen med foreldene.

Kjersti: Vi har begynt å evaluere erfaringene under korona, og fortsetter til høsten. For eksempel hvilke tiltak/rammer ønsker vi å fortsette med selv om det er grønt nivå/tilbake til normalen, og bruk av digitale læremidler og plattformer. Vi bruker de digitale plattformene mer aktivt og arbeidet med fagfornyelsen har gjort at delingskulturen vår har blitt mye bedre.

Korona – spørsmål og svar

 

Det viktigste jeg vil si til politikerne er at de må virkelig gjøre et krafttak for å øke statusen til lærerne spesielt og skole generelt. Kjersti Bruu, rektor ved Buskerud skole

 

Hva er det viktigste du vil si til de politikerne som blir valgt inn på Stortinget til høsten?

Ragnhild: Vær gode på å lytte til både ansatte og elever i skolen! Følg opp den tydelige invitasjonen de videregående skolene har fått med tanke på å bli involvert i konkretiseringen av fullføringsreformen for videregående opplæring.

Bodil: Kohortinndelinger og reduserte åpningstider dette året har vist oss noe om verdien av å ha gode fagfolk og en stabil bemanning i barnehagene. Min oppfordring til politikere er derfor at de er ambisiøse på vegne av barna: Sørg for en pedagognorm på 50 % og en bemanningsnorm som dekker hele åpningstiden.

Kjersti: Det viktigste jeg vil si til politikerne er at de må virkelig gjøre et krafttak for å øke statusen til lærerne spesielt og skole generelt. Det betyr å lytte til fagfolkene som jobber ute i praksis, samtidig som de må forholde seg til forskning. Et eksempel på ekstremt lite lytting er innføringen av fritt skolevalg i hele Norge for videregående skole, og lite forskningsbasert er fokuset på kun tre fag og karaktergivingen, og lite vilje til å se at læreren og dens relasjon til elevene er det viktigste grunnlaget for læring. Da må rammefaktorer for lærerne være der slik at de har mulighet til å jobbe med det gjennom fag.

Sørg for en pedagognorm på 50 % og en bemanningsnorm som dekker hele åpningstiden. Bodil Labahå, styrer ved Skytterhusfjellet barnehage

Hva gleder du deg aller mest til med sommerferie?

Ragnhild: Å få være med mine nærmeste, lade batteriene og komme sterk og uthvilt tilbake til et nytt og spennende skoleår, forhåpentligvis uten de store begrensningene som pandemien har gitt oss i år. Avslutningen av et skoleår har alltid med seg en begeistring og forventning om det nye som kommer!

Bodil: Å nyte en forhåpentligvis varm Finnmarkssommer med sol hele døgnet, litt mygg og deilige badetemperaturer – og samtidig vite at når barnehagen er åpen for de som har bruk for den, nytes dagene der på samme måte som jeg selv gjør det i min ferie.

Kjersti: Jeg gleder meg mest til å ta litt fri fra ansvar, bruke tid på det jeg har lyst til. Ikke minst å slippe vekkerklokken.