Lønnstillegg Norlandia 2023

Her er lønnstilleggene i Norlandia per 1.4.2023

Lønnstillegg i Norlandia per 1.4.2023

Stillingsgrupper Lønnstillegg
Barnehagelærer 24 500
Ped leder 27 900
Master 25 700

Lønnstillegg styrere i Norlandia per 1.4.2023

Årsverk Lønnstillegg
0-3,9 32 400