Mobbing – gjør noe med det

Voksne som jobber med barn og unge har alle en etisk forpliktelse til å forebygge og bekjempe mobbing. Utdanningsforbundets nye brosjyre er ment som debatt- og refleksjonsgrunnlag i møte med kollegaer og foreldre – og kan også brukes i undervisningen.

Voksne som jobber med barn og unge har alle en etisk forpliktelse til å forebygge og bekjempe mobbing. Utdanningsforbundets nye brosjyre er ment som debatt- og refleksjonsgrunnlag i møte med kollegaer og foreldre – og kan også brukes i undervisningen og i samtale med barn og unge.

Arbeidet må fortsette Utdanningsforbundet er én av partene i manifest mot mobbing, og har vært det siden starten i 2002. Partene har bidratt til økt bevissthet om mobbing med fokus på et godt og inkluderende lærings- og oppvekstmiljø i tillegg til tiltak mot mobbing. Innsatsen gir resultater, men vi er likevel langt unna målet om at ingen skal oppleve mobbing og at alle skal føle seg trygge i barnehagen, på SFO og på skolen. Derfor fortsetter vi arbeidet og forpliktelsene i manifestet. Barn og unge skal få ha en barn- og ungdomstid uten mobbing!

Brosjyre – debatt og refleksjon Utdanningsforbundet oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å videreføre arbeidet mot mobbing.

Brosjyren «Mobbing – gjør du noe med det!» er ment som refleksjons- og debattgrunnlag på møter med kollegaer og foreldre, og kan også brukes i undervisningen og i samtale med barn og unge.