Elevvurdering i skolen – Utdanningsforbundets politikk

Brosjyren omhandler Utdanningsforbundets politikk om elevvurdering i skole og i barnehage.

Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være å fremme læring og utvikling av kompetanse hos elever og lærlinger og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Brosjyren omhandler Utdanningsforbundets politikk om elevvurdering i skole og i barnehage. Noe av bakgrunnen er alle krav til lokale pålegg om dokumentasjon av vurdering som øker belastningen for lærere i barnehage og skole som tar fokus bort fra andre sider ved det pedagogiske arbeidet.