Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen

Utdanningsforbundet arbeider for at profesjonen skal ha – og ta – ansvaret for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper.

Både barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres i nær fremtid. Det er forventet revidering også på området om vurdering. I den sammenheng er det viktig at barnehagelærerprofesjon melder seg på debatten om hvordan dette arbeidet kan gjøres best mulig.

Debattnotatet er ment som et bidrag til denne debatten. Vi håper at heftet kan være et utgangspunkt for felles refleksjon over eget arbeid, og føre til en mer presis språkbruk i samtalen om hva vurderingsarbeid i barnehagen er og skal være.

Les hele «Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen», som kan lastes ned ifra høyre marg.