Utdanningsforskning.no

Utdanningsforskning.no er Utdanningsforbundets nettside. Her samler og presenterer vi forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren.

Målet med Utdanningsforskning.no er at lærere og andre ansatte i utdanningssystemet lettere kan finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag – forskning som bidrar til å styrke kvaliteten i barnehagen, skolen og den høyere utdanningen.

Innholdet dekker alt fra forskning om barn, unge og voksnes læring, til forskning om profesjonsutvikling, styringssystemer og lærergruppenes arbeidsplasser. Nettstedet skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling, og skal vise bredden av aktuell forskning som speiler behovet til leserne – både i innhold og forskningsmetodikk.