Pensjonistrådet

Utdanningsforbundet Bergen har et aktivt pensjonistråd som arrangerer møter og turer for pensjonistene i lokallaget.

Pensjonsitrådet høsten 2021:

Funsksjon og oppgaver Navn Tlf og mail
Leder Geir Nordal-Pedersen

97078897
geir.n-p@online.no

Nestleder Grete Ingebrigtsen

41667007
gremying@gmail.com

Kasserer Harald Daae
92866142
Hadaae@hotmail.com

Sekretær Åse Opheim
90986336
aseopheim@gmail.com

Styremedlem Vera Bruun
99613845
vyvobruu@gmail.com

Vara styremedlem Eli Schaug-Pettersen
91548041
eli.schaugpettersen@gmail.com

Turkommite høsten 2021:

Oppgave Navn Tlf og mail
Leder Randi Halseth
48261157
randimhalseth@gmail.com

Medlem Eli Schaug-Pettersen
91548041
eli.schaugpettersen@gmail.com

Medlem Bente Aabrek
90079722
b-aabrek@online.no

AKTIVITETS-PROGRAM Høst 2021 pdf.pdf