For tillitsvalgte grunnskole

Nedenfor finner du informasjon til bruk i ditt daglige virke som tillitsvalgt.

Du kan når som helst ta kontakt med lokallaget for små og store spørsmål.

Tlf: 23138600 (kl 0800-1500)
Mail: Bergen@udf.no

Tillitsvalgte i grunnskolen i Bergen er frikjøpt fra undervisning i en del av stillingen. Størrelsen på frikjøpet avhenger av antall medlemmer i klubben.

Frikjøp gis etter følgende tabell:

Antall medlemmer Frikjøp (%)
2-14 3,0
15-24 4,0
25-34 6,0
35-54 8,0
55- 10,0

Frikjøpet legges inn i stillingsprosenten til den enkelte (Jfr. rundskriv 22/2015, Bergen kommune - under revisjon).

Det vil si: Er det 36 medlemmer ved skolen og den tillitsvalgte har en tilsettingsprosent på 100, skal alle de oppgaver som inngår i lærerjobben beregnes med en tilsettingsprosent på 92. Da blir leseplikten redusert med 8 %. Dette skal brukes til medbestemmelse etter hovedavtalen. Er den tillitsvalgte i deltidsstilling skal også 8 % av stillingen være til tillitsvalgtarbeid.

Ved vikartimer skal den tillitsvalgte gis overtidsgodtgjøring, på samme måte som lærere som benytter seg av seniortiltak.

Den arbeidsplasstillitsvalgte kan be om utvidet tid til tillitsvalgt-arbeid i ekstraordinære situasjoner. Dette kan være i forbindelse med omorganisering, i perioder der medlemmene er spredt over mange lokaliteter, eller perioder med mange tilsettinger. Utvidet tid kan gis for en avgrenset periode.

Utdanningsforbundet gir ekstra frikjøp til store klubber. Er det mer enn 47 medlemmer får den tillitsvalgte et ekstra frikjøp på 5%. Er det 100 medlemmer eller mer få den tillitsvalgte 10 % frikjøp. Antall medlemmer telles ved nyttår og gjelder fra 01.08. samme år.

Utdanningsforbundet Bergen justerer per 01.08.21 klubbstøttebeløpet til kr. 100,- per medlem per skole-/barnehageår og minimum kr. 1000,- per klubb per år for klubber som har færre enn 10 medlemmer.

Midlene skal brukes til å skape aktivitet i klubbene, for eksempel til servering på klubbmøter, kostnader forbundet med verving av medlemmer eller liknende aktiviteter. Det er ikke anledning til å bruke midlene til gaver eller andre «gode» formål.

Den tillitsvalgte legger selv ut og sender kvitteringer for utleggene. Send gjerne regning etter hvert, og hold selv oversikt over hvor mye som er brukt. Vi holder også oversikt over den enkelte klubb sitt forbruk.

Du laster ned en app der du legger inn utgifter fortløpende og får refundert utleggene dine til klubbarbeidet. I tekstfeltet for refusjonen skriver du f.eks: Klubbmøte og antall deltagere på møtet. På spørsmål om koststed og prosjektnr bruker du 4601 og 100 dersom ikke annet er angitt. 

Som tekst for utgiften kan du f eks bruke: Klubbmøte xxx skole og antall deltagere.

Last ned Appen.docx

Hvordan bruke appen:
Androod: Kontantutlegg i App (Samsung).docx
IPhone: Kontantutlegg i App (Iphone).docx

Krav som sendes skal ha koststed 4601
Prosjektnr for klubbstøtte er 802, ved tvil kan du bruke 100.

Dersom du er på kurs med fylkeslaget og har utgifter til reise og annet må du spørre på kurset hva du skal bruke. 

Du kan også bruke dette skjemaet, men det vil bli utfaset etterhvert: Refusjonsskjema for utlegg med klubbarbeidet på arbeidsplassen.docx
Kvitteringene scannes og sendes sammen med skjemaet på mail til bergen@udf.no. 

Vi håper alle klubbene benytter seg av denne ordningen!

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du rett på opplæring. Både fylkeslaget og lokallaget avholder ulike kurs i løpet av året. Kursene annonseres via mail og du finner dem også i kurskalenderen

Hjelp oss å være oppdatert

Vi sender ut melding hvert år innen 20. juni hvert år i forbindelse med forespørsel om hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass fra 1. august.

Meldingen skal svares på uavhengig om det er ny tillitsvalgt eller om "erfaren" tillitsvalgt fortsetter i vervet.

Husk at ved endringer i løpet av året må du gi oss beskjed på mail: bergen@udf.no 

I denne kalenderen finner du forslag til tema for medbestemmelsemøter og klubbmøter.

Du kan bruke denne kalenderen som en huskeliste over det som bør drøftes med rektor i løpet av skoleåret.

Du finner også dato for aktiviteter, møter og kurs for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bergen.

Medbestemmelseskalender grs 2022-23.pdf oppdatert 29.08.22.

Hefte om fremgangsmåten i tilsettinger i Bergensskolen, inkl. lov - og avtale - referanser. Utarbeidet av Utdanningsforbundet Bergen.

Forslag til stillingsplan.

Forslag til uttale:

Har du medlemmer som skal gå av med pensjon? 

Utdanningsforbundet gir en tursekk til alle medlemmer som går av med pensjon. 
Sekken må du som tillitsvalgt hente på vårt kontor i Strandgaten 198. Ring gjerne og avtal på forhånd: 23 13 86 00

Vi har som mål at sekken kan overleveres fra klubben din i forbindelse med at medlemmet takkes av på arbeidsplassen. Men du står selv fritt for å velge anledning selv. 

Vi har ikke mulighet til å sende ut sekken, men kan ta med på treffpunkter som møter og kurs for tillitsvalgte. Du vet gjerne i god tid om du har noen i målgruppen.